c# asp.nette dizi oluşturma işlemi nasıl yapılır. Şimdi bunu göreceğiz. asp.net dizi kavramı. diziler benzer tipe sahip içerikler benzer tipe sahip değerleri saklamak için kullanılan bir yapıdır.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=tw7_-ChXQ2o[/youtube]

public partial class Default6 : System.Web.UI.Page
{
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    this.Title = "Diziler";
    int[] sayilar = new int[10];    Random r = new Random();

    for (int indis = 0; indis < 10; indis  ++)
    {

      sayilar[indis] = r.Next(50);
      ListBox1.Items.Add(sayilar[indis].ToString());


    }  }
}

Sponsorlu bağlantılar

neler yapıyoruz
sitemize bir listbox ekliyoruz ve otomatik olarak elemanlar karışık ekleniyor

Çok Boyutlu Dizi Tanımlama

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=EutU1WcnwYw[/youtube]

public partial class Default7 : System.Web.UI.Page
{
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    this.Title = "Çok Boyutlu Dizeler";

    int[,] a = new int[4, 4];
    int[,] b = new int[4, 4];
    int[,] c = new int[4, 4];

    Random r = new Random();

    for (int i = 0; i < 4; i++)
    {
      for (int j = 0; j < 4; j++)
      {
        a[i, j] = r.Next(1, 10);
        b[i, j] = r.Next(1, 10);
        c[i, j] = r.Next(1, 10);

        TextBox1.Text += a[i, j].ToString() + " ";
        TextBox2.Text += b[i, j].ToString() + " ";
        TextBox3.Text += a[i, j] + b[i, j] + " ";


      }

      TextBox1.Text += "\n\n";
      TextBox2.Text += "\n\n";
      TextBox3.Text += "\n\n";    }  }
}