asp.net while ve do while döngüleri nasıl yapılır faktöriyel hesabıyla örnek uygulamalar yapacağız. while ve do while arasındaki farkıda görmüş olacağız

asp.net while döngüsü yapımı videosu zafer cömert videosudur
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=dAhmnUeTnQ8[/youtube]

public partial class Default11 : System.Web.UI.Page
{
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {

  }
  protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    int sayi, hold = 1, sonuc = 1;
    sayi = Convert.ToInt16(TextBox1.Text);
    if (sayi >= 0)
    {
      while (hold <= sayi)
      {

        sonuc = sonuc * hold;
        hold++;
      }
      Label1.Text = sonuc.ToString();
 
    }

    else
	
    {
    Label1.Text = "Negatif Sayının Faktöriyeli Olmaz";
    }
  }
}

Sponsorlu bağlantılar

çalışmamıza bir textbox, buton ve label ekledik

while döngüsü nedir ne işe yarar
şart doğru olduğu sürece aradaki kodlar çalışır
break yada contineu gibi while döngüsünden çıkılabilir

asp.net while ve do while arasındaki fark nedir
şartın doğruluğuna yanlışlığına bakılmaksızın ilk olarak çalıştırılır
sonra şarta bakar