Sponsorlu bağlantılar


AnaSayfa » Yazı-Şiir

Bediüzzaman Said Nursi’nin En Güzel ve Kısa Sözleri

4 Temmuz 2013 Hiç Yorum Yapılmamış
Sponsorlu bağlantılar

Bediüzzaman Said Nursi’nin en güzel ve özlü sözleri bu sayfada yer alacak. ilim ve irfan sahibi Bediüzzaman Said Nursi Risale-i Nur Külliyatınıda okumanızı tavsiye ederiz. işte Bediüzzaman Said Nursi en güzel sözleri sizler için derledik

 • Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki, bütün vaktini ona sarfediyorsun!
 • Milletimin imanını selamette görürsem, Cehennem’in alevleri arasında yanmaya razıyım!
 • Madem dünyanız ağlıyor ve hayatınız acılaştı.. O halde çalışınız ahiretiniz ağlamasın.
 • İslamiyet Güneş Gibidir, Üflemekle Sönmez! Gündüz Gibidir, Göz Kapamakla Gece OLmaz! Gözünü Kapayan Yalnız
 • Kendine Gece Yapar!
 • Zaman gösterdi ki; Cennet ucuz değil, Cehennem de lüzumsuz değil.
 • Her sözün doğru olmalı; fakat her doğruyu söylemek, doğru değil.
 • Bizler muhabbet fedaileriyiz, husûmete vaktimiz yoktur.
 • Sevdası büyük olanın imtihanı da büyük olur.
 • İman hem nurdur, hem kuvvettir. Evet! Hakiki imanı elde eden adam kâinata meydan okur..!
 • Allah’ım madem sen varsın ve bâkisin, giden gitsin, sen bana yetersin.
 • Güzel gören, güzel düşünür. Güzel düşünen, hayatından lezzet alır.
 • Her şey kader ile takdir edilmiştir; kısmetine razı ol ki rahat edesin.
 • Cenâb-ı Hakk’ı bulan, neyi kaybeder? Ve Onu kaybeden, neyi kazanır.
 • Kâinatta en yüksek gerçek imandır, imandan sonra namazdır.
 • Beni dünyaya çağırma, ona geldim fenâ gördüm.
 • İnsanları canlandıran emeldir; öldüren Ümitsizliktir.
 • Bîçare hakikatlar, kıymetsiz ellerde kıymetsiz olur.
 • Ey nefsim! deme zaman değişmiş, çünkü ölüm değişmiyor.
 • Hazırlanınız; başka, daimi bir memlekete gideceksiniz. Öyle bir memleket ki; bu memleket ona nispeten bir zindan hükmündedir.
 • Şükrün mikyası; kanaattir; ve iktisattır ve rızadır ve memnuniyettir… Şükürsüzlüğün mîzanı; hırstır ve israftır hürmetsizliktir haram helal demeyip rast geleni yemektir.
 • İnsanda en tehlikeli damar enâniyettir. Ve en zaif damarı da odur. Onu okşamakla çok fenâ şeyleri yaptırabilirler.
 • Haksızlığı hak zanneden adamlara karşı hak dâva etmek, Hakka bir nevi haksızlıktır.
 • Çaresi bulunan şeyde acze, çaresi bulunmayan şeyde ceza’a iltica etmemek gerektir.
 • Kur’an kalblere kuvvet ve gıdadır, ruhlara şifadır. gıdanın tekrarı, kuvveti arttırır.
 • Sivrisineğin gözünü halkeden, Güneş’i dahi o halketmiştir .
 • Kadınlar şefkat kahramanıdır. En korkağı da kahramancasına ruhunu yavrusuna feda eder.
 • Pirenin midesini tanzim eden, Manzume-i Şemsiyeyi de o tanzim etmiştir.
 • Evet, ümitvar olunuz; şu istikbal inkılabı içinde en yüksek gür sada, İSLAMın sadası olacaktır
 • Marîz bir asrın, hasta bir unsurun, alîl bir uzvun reçetesi; ittiba’-ı Kur’andır.
 • Azametli bahtsız bir kıt’anın, şanlı tali’siz bir devletin, değerli sahibsiz bir kavmin reçetesi; ittihad-ı İslâmdır .
 • Deli adama iyisin, iyisin denilse iyileşmesi, iyi adama fenasın, fenasın denilse fenalaşması nâdir değildir .
 • Sıkıntı, sefahetin muallimidir. Ye’s, dalalet i fikrin; zulmet-i kalb, ruh sıkıntısının menba’ıdır.
 • Arzı ve bütün nücum ve şümusu tesbih taneleri gibi kaldıracak ve çevirecek kuvvetli bir ele mâlik olmayan kimse,
 • kâinatta dava-yı halk ve iddia-yı icad edemez. Zira herşey, herşeyle bağlıdır.
 • Ey Aslan Kürtler! Ey Asurîler ve Keyanîlerin cihangirlik zamanında piştar, kahraman askerleri olan Aslan Kürtler!
 • Beş yüz senedir yattığınız yeter.Artık uyanınız, sabahtır.Yoksa sahra-i vahşette vahşet ve gaflet sizi yağmalayacaktır…
 • En bedbaht, en muzdarib, en sıkıntılı; işsiz adamdır. Zira atalet ademin biraderzadesidir; sa’y, vücudun hayatı ve hayatın yakazasıdır.
 • Tertib-i mukaddematta tefviz, tembelliktir; terettüb-ü neticede, tevekküldür.
 • Medeniyet atmaksa iffet ve arı (utanmayı), Medenidir Afrika yamyamları.
 • Menfaat üzerine dönen siyaset, canavardir.
 • Söhret, insanin mali olmayani dahi insana maleder.
 • Bu müthis düsmanlariniza karsi zirhiniz, Kur’an tezgahinda yapilan takvadir. Ve siperiniz, Resul-i Ekrem’in sünnet-i seniyyesidir. Ve silahiniz, istiaze ve istigfar ve hifzi ilahiyyeye ilticadir.
 • Güzel gören güzel düsünür, güzel düsünen hayatindan lezzet alir.
 • İman hem nurdur hem kuvvettir. Evet hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir.
 • Kendini beğenen belayı bulur,zahmete düşer;kendini beğenmeyen sefayı bulur,rahmete girer.
 • Dünyanın lezzetleri,zevkleri ve zinetleri Hâlıkımızı,Mâlikimizi ve Mevlamızı bilmediğimiz takdirde cennet bile olsa cehennemdir.
 • Bin kere vaadedeceğine bir kere vaadini yerine getir.
 • Şu gecenin sabahı, şu kışın baharı, ne kadar muhakkak ve kat’i ise Haşr’ın sabahı, berzah’ın baharı da o kadar muhakkak ve kat’idir.
 • Allah’i taniyan ve itaat eden, zindanda da olsa bahtiyardir… O’nu unutan, sarayda da olsa, zindandadir, bedbahttir.
 • Insanlari canlandiran emeldir; öldüren ye’stir.
 • Isledigimiz her bir günah, kafamiza giren her bir süphe, kalb ve ruhumuzda yaralar açar.
 • Her söyledigin dogru olmali, fakat her dogruyu her yerde söylemek dogru degildir.
 • Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde fani dünya da bıraktığın eserlere de kıymet verme.
 • İhsan-ı İlahiden fazla ihsan ihsan değildir. Herşeyi olduğu gibi tavsif etmek gerekir.
 • Sünnet-i seniye edeptir. Hiçbir meselesi yoktur ki altında bir nur bir edep bulunmasın.
 • Ölümü düşünmeme,kalbin paslı olmasından ileri gelir;ölüm korkusu da yakinin azlığından.
 • İmana gel ki elemden emin olasın;kadere teslim ol ki selamette kalasın.
 • Zalimler için, Yaşasın cehennem…
 • Göz öyle bir hassedir ki, Ruh bu alemi o pencereden seyreder.
 • Cennet ucuz değil, Cehennem dahi luzumsuz değil.
 • Ümitvar olunuz, su istikbal inkilabâti (gelecekteki devrimler) içersinde, en yüksek sada (ses), Islam’in sadasi olacaktir.
 • Güzel gören, güzel düsünür. Güzel düsünen, hayatindan lezzet alir.
 • Insan arzuyu fikir zanneder.
 • Deli adama “iyisin, iyisin” denilse iyilesmesi, iyi adama”fenasin, fenasin” denilse fenalasmasi nâdir degildir.
 • Göz öyle bir hassedir ki, Ruh bu alemi o pencereden seyreder.
 • Hayat sebebiyle karinca küreden büyük olur.
 • Zulmüyle âbâd olanin ahiri berbâd olur!
 • Dünya bütün şâşâsıyla ahirete nisbeten bir zindan hükmündedir.
 • Namazın manası Cenab-ı Hakkı tesbih,tazim ve şükürdür.
 • Herşey hakikaten güzeldir. Ya bizzat güzeldir veya neticeleri itibariyle güzeldir.
 • Herşeyi maddiyatta arayanların akılları gözlerindedir. Göz ise maneviyata kördür.
 • Nasıl ki ;Fatiha Ku’ran’a,insan kainata fihristedir;namaz da hasenata fihristedir.
 • Vicdan kalp penceresinden bakar. Akıl gözünü kapasa da vicdanın gözü daima açıktır.
 • Madde inceldikçe mana kuvvet kazanır;ceset disipline edildikçe ruh adeta melekleşir. İnsan işte bu farklı dünyaların berzahı hüviyesinde yaratılmıştır.
 • Sevgiyi sevip düşmanlığa düşman olmak,inançla coşan bir kalbin en mümeyyiz vasfı
  dır. Herkesten nefret ise ya gönlü şeytana kaptırmışlık veya bir cinnet eseridir. Sen insanı sev;insanlığa hayran ol..
 • Cenab-ı Hakkı bulan neyi kaybeder? Ve O’nu kaybeden neyi kazanır? Yani;O’nu bulan herşeyi bulur,O’nu bulmayan hiçbir şeyi bulamaz,bulsa da başına bela olur.

bediuzzaman said nursi sozleri Bediüzzaman Said Nursinin En Güzel ve Kısa Sözleri


Yorumunuzu Yazın

Yorum Ekleyebilirsiniz yada Yorumlara Abone Olabilirsiniz. Abone olmak icin tikla via RSS.

Yorum İçinde Sadece Aşağıdaki Html taglarını kullanabilirsiniz.
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

87 1,397