Son günlerde ortaya çıkan skandal haber at eti bütün dünyayı karıştırdı. Dünyada yankı bulan bu haberden sonra İslam dininde de at eti yenilir mi sorularını akla getirdi. İslam Dininde At Eti Yenilir Mi? Dinimizde At Eti Yemek Haram Mı?

İslam Dininde At Eti Yenilir Mi? Dinimizde At Eti Yemek Haram Mı?

Son günlerde ortaya çıkan skandal haber at eti bütün dünyayı karıştırdı. Dünyada yankı bulan bu haberden sonra İslam dininde de at eti yenilir mi sorularını akla getirdi.

Bu konudaki bilgileri sizlerle paylaşacağız;

Eti yenen kara hayvanları:
Zürafa, kanguru, tavşan yenir. Eti yenen davar [koyun, keçi], sığır [manda, inek, boğa], deve gibi evcil hayvanların, yabani olanları da yenir. Mesela buffalo, bizon yabani sığırdır. Lama yabani devedir. Yani bunlar yenir. Keçinin yabanisi sayılan dağ keçisi, geyik, ceylan, antilop yenir. Yabani koyunlar da yenir. Evcil at, tenzihen mekruhtur. Midilli, bir at türüdür. At eti, Şafii ve Hanbeli’de helal, Maliki’de haramdır. Yabani atlar yenir. Evcil eşek yenmez. Yabani eşek denilen zebra yenir.
www.dinimizislam.com

Başka bir habere göre de;

At, eşek ve katır eti: Eşek ve katırın yenmesi bütün mezheplerde haramdır.

Câbir’den şöyle rivâyet edilir:

“Resulullah (s.a.s.) Hayber gazasında eşek etini yasak etti, at etini yemeye izin verdi.” (Buhâri, Zebâih, 28; Mey’azi, 38, Nikâh, 21; Müslim, Nikâh, 30; Sayd, 23, 25, 30, 37).

Sponsorlu bağlantılar

Bu hadis-i şerifi ölçü alan Ebû Yûsuf, İmam Muhammed gibi Hanefi imamlar, Ahmed b. Hanbel ve İslâm hukukçularının çoğunluğu at etini helâl kabul ederken; İmam Azam Ebû Hanife, harama yakın mekruh hükmünü vermiştir.

İmam Mâlik ise,

“Resulullah at, katır, eşek etini ve azı dişi bulunan her yırtıcı hayvanın etini yasak etti.” (Ahmed b. Hanbel, I, 147, 244, 289; IV, 89, 90, 127)

hadisini esas alarak at etini haram saymıştır.

Ebû Hanife ve İmam Mâlik’in at etini helâl kabul etmeyişlerine diğer bir delilleri de şu ayet-i kerimedir:

“O, atı, katırı ve eşeği bunlara binmeniz ve süs için yarattı.” (Nahl, 16/8)

Sorularla İslamiyet.

Prof. Dr. Bayraktar Bayraklı’ya göre de;
Büyükbaş hayvanların etinin yenmesi için dört bacaklı, çift tırnaklı, otobur ve geviş getiriyor olması gerekir. At çift tırnaklı değil ve geviş getirmediği için eti yenmez.

Ahmet Şahin’in köşesindeki yazısında ”İmam–ı Azam’ın görüşüyle amel et. At eti yeme, kımız da içme.” diye geçmektedir.

at_eti_yenilirmi