Torba yasayla vergi borçları yapılandırılması yapılmıştı. Yaklaşık 1 milyon mükellef borç ödemesinde sıkıntı yaşadı ve yapılandırmalar bozuldu. Maliye bakanlığı bunu göz önünde bulundurarak yapılandırması bozulan vatandaşların bu dönemdeki faizle ödemesini yapması karşılığında yapılandırmaya tekrar devam ettirecek. İşte ayrıntılar

Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren vergi ve prim borçlarına ödeme kolaylığı getiren yasadan yararlanandıkları halde bazı nedenlerle bu hakları yananlara ikinci hak şansı doğdu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen torba yasaya eklenen bir madde ile yapılandırmadan yararlandığı halde taksitlerini ödeyemediği için bu hakkını kaybeden 1 milyon vergi borçlusuna yeniden yapılandırma imkanı getiriliyor.

4 ay içinde ödenme şartı geldi

6111 sayılı kanun kapsamında, vergi borçlularına yeniden yapılandırma imkanı sağlanmıştı. Söz konusu yasanın ilk yılında, vergi borçlularının bir kısmı taksitlerini 2’nin üzerinde aksattı. Bu da, mükelleflerin yapılandırmadan elde ettikleri hakları kaybetmesine yol açtı. Ekonomi yönetimi de, bu kapsamdaki vergi borçlularına ikinci bir şans verme kararı aldı. Karar doğrultusunda da, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen ve yakında Meclis’te görüşülmeye başlanacak olan madde hazırlandı. Geçici maddede, taksitlerini aksattığı için, hakkını kaybeden mükelleflere ‘aksattıkları taksitleri ve gecikme zamlarını’ 4 ay içinde öderlerse, yapılandırmaya devam etme hakkı verildi.

Kapsamda 5 milyarlık borç var

Söz konusu düzenlemenin yaklaşık 1 milyon mükellefi ilgilendirdiği bildirildi. Yine düzenleme kapsamında yaklaşık 5 milyar liralık vergi borcunun yeniden yapılandırılmasına imkan sağlandığı kaydedildi. Düzenlemenin hayata geçmesi ile birlikte, 2011 yılında borcunun taksitlerini aksatanlar başvuruda bulunacaklar ve aksattıkları borçları dört ay içinde ödeyecekler. 4 ayın sonunda ise yapılandırmadan kaldıkları yerden devam edecekler.

Kimler yeniden yapılandırma yapacak

Sponsorlu bağlantılar

İKİNCİ HAK SADECE 2011 YILINI KAPSAYACAK

– Düzenleme sadece vergi borçlarını kapsıyor.

– Düzenlemeden, 2011 yılında cari ve eski borçlarını aksatan mükellefler yararlanacak.

– Düzenlemeden yararlanacak vergi borçlarında, torba yasanın yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan borçlar esas alınacak.

– Mükellefler, taksitleri, gecikme zammı ile birlikte dört ay içinde ödeyecekler.

– Söz konusu maddenin de yer aldığı torba yasa önümüzdeki günlerde Meclis’e gelecek.