Açık öğretim lisesi 2011 – 2012 kayıtları 15 ağustosta başlıyor. Sizde Açık öğretim lisesi 2011 – 2012 döneminde okumak istiyorsanız eylül ayına kadar kayıt yaptırmanız gerekiyor. 2011 -2012 Açık öğretim lisesi kayıtlarında sorun yaşamamak için kayıtınızı biran önce yaptırın. 2011 -2012 Açık öğretim lisesi Kayıt için gerekli belgeleri ve şartları aşağıdaki gibidir.

2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem Yeni Kayıt işlemleri.

15 Ağustos – 16 Eylül 2011

2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem Kayıt Yenileme işlemleri.

19 Eylül – 11 Ekim 2011

Başvuru Yeri: İl ve İlçelerde Bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri.

Yeni Kayıt Katılım Bedeli: Açık Öğretim Lisesine yeni kayıt yaptıracak öğrenci adayı Yeni kayıt katılım bedeli olarak;

1. Yeni Kayıt Tarihleri ve Yeri: Açık Öğretim Lisesi 2009–2010 eğitim öğretim yılı II. dönem yeni kayıt iş ve işlemleri : 08 Şubat 2009 – 19 Şubat 2010 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt işlemleri il ve ilçelerde bulunan Açık Öğretim Okulları İrtibat Bürosu olarak görevlendirilen Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerince yapılmaktadır.

2. Kayıt Evraklarının Gönderilmesi
Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri almış oldukları kayıt dosyalarını kayıt işlemleri bittikten sonra sürat kargo ile Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne gönderecek. Zamanında gönderilmeyen kayıt evrakları iade edilecektir.

3. Kayıt Ücretinin yatırılması:

Açık Öğretim Lisesine yeni kayıt yaptıracak öğrenci adayı her yıl belirlenen yeni kayıt katılım bedelini yatırmak zorundadır.

2010 yılı için yeni kayıt katılım bedeli olarak belirlenen;

40.00TL.’yi Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının herhangi bir şubesine T.C. Kimlik numaralarını bildirerek Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü hesabına yatıracak.

5.00TL’yi ise kaydını yaptıracağı halk eğitim merkezi müdürlüğün kırtasiye, personel ve diğer giderlerinde kullanmak üzere halk eğitim merkezi müdürlüğü okul aile birliğinin vereceği banka hesap numarasına veya halk eğitim merkezi müdürlüğü okul aile birliğinin makbuzu karşılığında halk eğitim merkezi müdürlüğüne teslim edecektir.

Kayıt süresi dışında yatırılan ücretlerin banka dekontları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğünce yapılacak inceleme sonucunda bu tür belgeler olduğu tespit edilirse, belge sahibi öğrenci adaylarının kayıtları iptal edilecek ve yatırılan katılım bedeli kesinlikle iade edilmeyecektir.

Açık Öğretim Lisesi katılım bedelini İlgili bankaya yatıranların yeni kayıt katılım bedelini yatırdığına dair bilgiler sistem üzerinden görünmektedir. Katılım bedelini yatırmayan veya eksik yatıranların kayıtları sistem tarafından yapılmayacaktır.

Açık Öğretim Liselerine kayıt başvurusu yaptıktan sonra kaydını iptal edenlerin ücretleri geri iade edilmez.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numarası olmayan yabancı uyruklular Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerinden yabancı uyruklular için verilen vatandaşlık numarası alarak katılım bedelini bu numarayla yatırmaları gerekmektedir. (Yabancı uyruklu olup ta vatandaşlık numarasını almak zorunda olmayanlar katılım bedellerini yatırabilmek için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.)

4. Açık Öğretim Lisesine Kimler Başvurabilir?

Açık Öğretim Lisesine yeni kayıt yaptıracak olan öğrencilerden, 18 yaşını doldurmamış olanların velileri ile birlikte, 18 yaşını doldurmuş olanların ise bizzat kendilerinin Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine gitmesi gerekmektedir.

a) Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırlaması bulunmamaktadır
b) İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar,
c) Bakanlığımıza bağlı veya diğer bakanlıklara bağlı ortaöğretim düzeyindeki genel lise programından ayrılanlar.
d) Astsubay hazırlama okulları, anadolu öğretmen liseleri, sağlık meslek liseleri, anadolu güzel sanatlar liseleri, spor liseleri, sosyal bilimler liseleri, askeri liseler, anadolu lisesi türü okulların fen liseleri alanı programı uygulayan liselerden ayrılanlar, resmî ve özel anadolu liseleri, yabancı dil ağırlıklı liseler, sağlık meslek liseleri veya fen liselerinden ayrılanlar,
e) Farklı tür program uygulayan orta öğretim kurumlarından gelen öğrencilerden; hazırlık sınıfları ile 9 uncu sınıflardan ayrılanlar ve 10. sınıfa geçip hiç not almamış olanlar,
f) Açık Öğretim Lisesine kayıtlı ancak öğrencilik durumu silik olanlar veya Açık Öğretim Lisesinden tasdikname alanlar,
g) Mesleki Açık Öğretim Lisesinden 1. veya 2. dönem öğrencisi olarak tasdikname alanlar ile 3. ve 4. dönem olarak tasdikname alıp ta 3. ve 4. dönemden notu olmayanlar (3. ve daha sonraki dönemlerden notu olanların kayıtları kesinlikle alınmaz.)
h) Meslek liselerine kayıt yaptırmış; ancak hüküm giymiş olanlar,
i) Meslek liselerine kayıt yaptırmış ancak yüz yüze eğitim yapamayacağını tam teşekküllü devlet hastanesinden “yüz yüze eğitime devam edemez” ibareli kurul raporu ile belgelendirenler,
j) Meslek liselerinden tasdikname almış ancak yurtdışında ikamet ettiğini belgelendirenler,
k) Yurt dışında öğrenim görmüş olanların öğrenim düzeylerini gösteren denklik belgeleri, yukarıdaki şartlardan birisini taşıyanlar, (Denklik belgesi ile Açık Öğretim lisesine kayıt için başvuran öğrencilerin denklik belgesinde belirtilen düzeylere göre, ilköğretim okulu mezunu veya lise ara sınıf öğrencisi olarak kaydı yapılır. Lise ara sınıf seviyesindeki öğrencilerin denklik belgesinde; toplam dönemi, toplam kredisi ve alanlara göre kredisi ile döneminin belirtilmiş olması gerekmektedir.)

Not 1: Açık Öğretim Lisesinden aldığı tasdiknameyle tekrar kayıt yaptırmak isteyen öğrencinin tasdiknamesinin aslı öğrenciden alınarak öğrenci dosyasına konulduktan sonra öğrenciye Tasdiknameli Form C kayıt işlemi yapılarak evrakları ayrı tasnif edilerek (yeni kayıt evraklarından farklı bir poşete konarak) Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne gönderilecektir.

Not 2: Mesleki Açık Öğretim Lisesine Kayıtlı olup da, Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırmak için şartları tutan öğrenciler, Mesleki Açık Öğretim Lisesinden kaydının alınarak, Açık Öğretim Lisesine yapılmasını isteyen bir dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat eden öğrencilerden öğrencilik durumu kayıt şartlarına uyanların tasdiknameleri yazmış oldukları dilekçeye göre Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından Mesleki Açık Öğretim Lisesinden alınarak kaydı Açık Öğretim Lisesine yapılacaktır

5. Kayıt Başvuru Evrakları:
a) İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrenciler;
a) Nüfus cüzdanının fotokopisi
b) Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5×6 cm. ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf,
c) İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı(diploması kayıp olanlar Diploma Kayıp Örneğinin aslı ile), çıkma belgesi ya da denklik belgesinin aslı,
d) Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,
e) Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu (öğrenci tarafından imzalanacak.)

b) Orta Öğretim Ara Sınıflarından Ayrılanlar;
a) Nüfus cüzdanının fotokopisi,
b) Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5×6 cm ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf,
c) Alan seçmeli sınıf sistemi, sınıf sistemi ve kredili sistemden ayrılan öğrenciler, tasdikname ve Başarı Durum Belgesinin aslı, (Ek 2 belgesi)
d) Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren belgenin aslı ile.
e) Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu (öğrenci tarafından imzalanacak.)

c) Yurt Dışında Öğrenim Görmüş Olanlar;
a) Nüfus cüzdanının fotokopisi,
b) Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5×6 cm ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf,
c) Eğitim Ataşeliklerinden veya İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınan kredisi ve toplam dönemi yazılı denklik belgesinin (karşılık geldiği okul ismi/genel liselere, toplam dönemi, kredisi, sosyal bilimler, Türkçe matematik, fen bilimleri, yabancı dil alan kredilerinin yer aldığı denklik belgesi) aslı,
d) Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren belgenin aslı,
e) Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu (öğrenci tarafından imzalanacak.)

d) Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı ancak; öğrencilik durumu “silik” olanların başvuruları(Form C):
a) Form C ile kayıt yaptıracak öğrenciler; (Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırdıktan sonra en az 2 dönem üst üste kayıt yenilemeyen öğrenciler);
b) Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren belgenin aslı.
c) Not: Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri sistemden “silik öğrenci form C işlemi” ile kayıt yapacaklardır. Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu öğrencilerle ilgili, belgesiz form C öğrenci listesi ve kayıt ücreti olarak bankaya yatırdıkları 40,00 TL’lik banka dekontu haricinde hiçbir dosya ve evrak gönderilmeyecektir.

e) Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname Alarak Ayrılanlar (Belgeli form c işlemi);
a) Nüfus cüzdanının fotokopisi,
b) Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5×6 cm ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf.
c) Açık Öğretim Lisesinden aldığı tasdiknamenin aslı.
d) Kayıt ücretinin yatırıldığı gösteren belgenin aslı.
e) Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu (öğrenci tarafından imzalanacak.)

Not: Açık Öğretim Lisesi öğrencisi iken tasdikname alarak ayrılan ve tekrar Açık Öğretim Lisesine kayıt olmak isteyen öğrencilerden tasdiknameleri kesinlikle istenecektir. Öğrenci dosyası düzenlenirken dosyanın öğrenci no bölümüne eski Açık Öğretim Lisesi numarası yazılacaktır. Öğrenci dosyası üzerindeki öğrenim durum belgesi altında bulunan, Açık Öğretim Lisesi tasdiknamesi (Form C işlemi) seçeneği işaretlenecektir. Bu dosyalar ayrı poşetlemektir.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri sistemden “tasdiknameli öğrenci form C” girişinden işlem yapacaklardır. Veri girişi yapılan öğrencilere ait rapor alınarak öğrenciye imzalatılacaktır. Öğrenci dosyasının üzeri yazılıp içerisine yukarda sıralanan belgeler konulacaktır. Evrakı teslim alınan öğrenci aşağıdaki formattaki Belgeli Form C Listesine kayıt edilerek Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne gönderilecektir.

f) Meslekî Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname almış öğrenci:
a) Nüfus cüzdanının fotokopisi,
b) Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5×6 cm ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf,
c) Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren belgenin aslı,
d) Tasdikname belgesinin aslı,
e) Halen Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtlı ancak Açık Öğretim lisesinde okumak isteyen öğrencilerden, kayıt kabul şartları uyanların Mesleki Açık Öğretim Lisesinden kaydının silinerek Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
f) Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu (Öğrenci tarafından imzalanacak.)
g) Askerlik çağı gelmiş olan öğrencilerin sistem üzerinden geçişlerin yapılabilmesi için askerlik tecil yazısının tarih ve sayısı istenir. Sisteme bu bilgileri girilmeyen öğrencilerin geçişleri yapılmaz.

Not: Kayıt yaptıracak öğrencinin Meslekî Açık Öğretim Lisesinden 1. veya 2. dönem öğrencisi olarak tasdikname alanlar ile 3. ve 4. dönem olarak tasdikname alıp ta 3. ve 4. dönemden notu olmayanlar (3. ve daha sonraki dönemlerden notu olanların kayıtları kesinlikle alınmaz.) Öğrencilerin durumu sistem üzerinden incelenerek öğrencilik durumlarının kayıt kabul şartlarına uyup uymadığı konusunda öğrenci bilgilendirilecektir.