2011 de memur alımları rekor seviyede olacağı söyleniyor. Tabi seçimlerinde bir etkisi olacağı kesin. Kamuda kadrolu ve sözleşmeli personel alımları ocak 2011 başında başlıyor Kamuda çeşitli kurumlara farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere, yeni personel alımı gerçekleştirilecek. İşte alım yapacak kurumlar ve alacakları personel sayısı:

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumu Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Hava Kuvvetleri Komutanlığı işe alacak kurumlar arasında yer alıyor

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumu Genel Müdürlüğü sınavla müfettiş yardımcıları alacak. Alımlara ilişkin duyurular 10 ve 11 Nisan 2010 tarihli Resmi Gazetelerde yayımlandı. 10 Nisan 2010 tarihli Resmi Gazetenin duyurusuna göre Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı, Merkez Teşkilatı Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere sınavla 7. dereceden, 5 (3 idari, 2 teknik) müfettiş yardımcısı alımında bulunacak.

Yazılı sınav, idari müfettiş yardımcısı kadrosuna başvuran adaylar için 5 ve 6 Haziran 2010, teknik müfettiş yardımcısı kadrosuna başvuran adaylar içinse 6 Haziran 2010 günü Ankara’da yapılacak.

Sınav yeri ve saati yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile birlikte www.tki.gov.tr internet adresinde duyurulacak ve bu adaylara gönderilecek sınava giriş belgesinde belirtilecek.

İdari müfettiş yardımcısı kadrosuna başvuracaklar için en az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler, teknik müfettiş yardımcısı kadrosuna başvuracaklar içinse maden, jeoloji, jeofizik, kimya, makine veya elektrik mühendisi yetiştiren fakülteleri veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yerli ve yabancı eğitim kurumlarından birini bitirmiş olmaları şartı aranacak.

Ayrıca ÖSYM tarafından 28-29 Haziran 2008 veya 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre, idari müfettiş yardımcısı kadrosuna başvuracak adaylar için KPSS 54 puan türünde 85 ve daha yüksek puan almış olmak, teknik müfettiş yardımcılığı kadrosuna başvuracak adaylar içinse KPSS 1 puan türünde en az 90 puan ile birlikte, KPSS Yabancı Dil Testinde en az 42 doğru cevabı bulunmak ya da Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 70 puan almış olmaları istenecek.

Sınava katılmak için istenen belgeler en geç, 30 Nisan 2010 günü çalışma saati bitimine kadar Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına verilecek.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar Kurumun www.tki.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.
Yazılı sınavda başarılı olan adayların listesi 23 Haziran 2010 günü sınav kurulunca hizmet binasının girişine asılacak ve ayrıca Kurumun www.tki.gov.tr internet adresinde duyurulacak.

Buna göre yazılı sınavı kazananlar sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınavın tarihi ve yeri, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ile birlikte ilan edilen tarih ve yerde gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE İŞ KURUMU
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı, yazılı ve sözlü sınavla 4 müfettiş yardımcısı alacak.
Türkiye İş Kurumu’nun 11 Nisan 2010 tarihli Resmi Gazetede yer alan ilanını göre sınav, 22-23 Mayıs 2010 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecek.

Başvurular, giriş sınavı duyurusunun Resmi Gazetede yayımı tarihinde başlayıp, 6 Mayıs 2010 tarihi mesai saati bitimine kadar Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına şahsen veya taahhütlü posta ile yapılacak.

Sınava Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen, dört yıllık lisans eğitimi veren yurt içi veya yurt dışındaki fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş adaylar katılabilecek.

Ayrıca adaylarda ÖSYM tarafından 27-28 Haziran 2008 veya 28-29 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS), KPSSP 113 puan türünden 75 ve üzerinde puan almak, sınava müracaat eden adaylar arasında en yüksek puanlı 60 kişi içerisinde bulunmak şartı da aranacak. (60′ıncı aday ile aynı puana sahip olan adayların tümü yazılı sınava çağrılacak)

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı yazılı bölümüne katılma hakkını elde eden adayların listesi www.iskur.gov.tr internet adresinde de açıklanacak.

100 AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMAN YARDIMCISI ALINACAK
Öte yandan Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, sınavla 100 Avrupa Birliği İşleri uzman yardımcısı alacak.
Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin bugünkü gazetelerde yer alan duyurusuna göre, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcılığı Giriş ve Uzman Yeterlik Sınavı Yönetmeliği uyarınca genel idare hizmetleri sınıfında 8′inci dereceli kadroda görev yapmak üzere 100 Avrupa Birliği İşleri uzman yardımcısı alınacak.
Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcılığı giriş yazılı sınavı ve değerlendirmesi, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından 16 Mayıs 2010 tarihinde saat 10.00′da test usulünde gerçekleştirilecek. Adaylar, MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce hazırlanacak olan sınav giriş belgelerini 5 ve 15 Mayıs 2010 tarihleri arasında www.meb.gov.tr. internet adresinden çıktı almak suretiyle temin edebilecekler.

Sınava en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İşletme, iktisadi ve idari bilimler, mühendislik, veteriner, ziraat, su ürünleri ve iletişim fakülteleri ile fakültelerin matematik, istatistik, sosyoloji, tarih, şehir ve bölge planlama bölümleri ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış fakültelerden mezun olanlar katılabilecek.
Adaylarda İngilizce, Fransızcı ve Almanca dillerinden birinde KPSD’den en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmaları da (yabancı dil puanı değerlendirmeleri Yüksek Öğretim Kurulunun yabancı dil eşdeğerlilikleri tablosuna göre yapılacak) istenecek.

Ayrıca ÖSYM tarafından, 28-29 Haziran 2008 veya 27-28 Haziran 2009 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavı sonucunda, KPSSP8 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmakta sınava katılma şartları arasında. Başvurular istenen belgelerle birlikte, 30 Nisan 2010 tarihinde mesai saati sonuna kadar Avrupa Birliği Genel Sekreterliği İdari Hizmetler Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacak. Yazılı sınav sonucunda sözlü sınava girmeye hak kazananların isimleri ve sözlü sınavın tarihi ve yeri Avrupa Birliği Genel Sekreterliği internet adresinde (www.abgs.go.tr) duyurulacak.

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALACAK
Hava Kuvvetleri Komutanlığı, ulaştırma ve istihkam sınıfları için uzman erbaş alacak. Hava Kuvvetleri Komutanlığının gazetelerde yer alan ilanına göre, ulaştırma sınıfı için araç bakım yardımcısı, araç boyacısı, araç elektrik donanımcısı ve araç kaportacısı ihtisasında Meslek Yüksek Okulları ile meslek liselerinin elektrik, elektronik teknolojisi, endüstriyel otomasyon teknolojileri, iş makineleri, makine, makine teknolojisi, mekatronik, motor, motorlu araçlar teknolojisi, otomotiv, oto boya ve karoseri, doğrulama teknikerliği, tarım teknolojisi, uçak bakımı ve elektroniği, uçak motorları ile internet adresinde belirtilen diğer bölümlerinden mezun olanlar alınacak.

İstihkam sınıfının elektrikçi, kaynakçı, temel istihkamcı, marangoz, sıhhi tesisatçı inşaat, makine, teknisyen yardımcılığı ihtisaslarına ise Meslek Yüksek Okulu ve meslek liselerinin ahşap teknolojisi, elektrik, elektrik-elektronik teknolojisi, ısıtma ve doğalgaz, hidrolik ve pnömatik, inşaat teknolojisi, iş makinaları, mekatronik, metal işleri, metal teknolojisi, makine, makine teknolojisi, mobilya ve dekorasyon, motor, motorlu araçlar teknolojisi, otomotiv, sıhhi tesisat, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme, tarım teknolojisi yapıl ile internet adresinden belirtilen diğer bölümlerden mezunlar alınacak.

Ayrıca söz konusu bölümlerinden mezun olmayan lise mezunu adaylardan, mesleki eğitim merkezlerinden kalfalık veya ustalık belgesine sahip olanlarda başvuru yapabilecekler. Başvurular 16 Nisan 2010 tarihinde saat 12.00′ye kadar yapılabilecek. Ayrıntılı bilgi ve diğer başvurular, www.tekok.edu.tr adresinden temin edilebilecek.

BOZOK VE HARRAN ÜNİVERSİTELERİ AKADEMİK PERSONEL ALACAK
Bozok (Yozgat) ve Harran (Şanlıurfa) Üniversitesi Rektörlükleri, çeşitli birimlerde istihdam edilmek üzere profesör, doçent ve yardımcı doçent alacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı sınavla 8 müfettiş yardımcısı alımında bulunacak. İstanbul Ticaret Borsası ise ajanlık sınavı düzenleyecek. Bozok ve Harran Üniversitesi Rektörlüklerinin akademik personel alımlarına ilişkin duyuruları Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Duyurulara göre Bozok Üniversitesi Rektörlüğü, Tıp Fakültesinin kardiyoloji (Klinik biyokimya ve Biyokimya uzmanı olmak) ve enfeksiyon hastalıkları (epidemiyoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak) anabilim dalı için 2 profesör alacak.

Fen Edebiyat Fakültesinin yakınçağ anabilim dalı için 1 profesör, atom ve mol. fiziği içinse 1 doçent alınacak.
Adaylar tüm bilgilere Bozok Üniversitesinin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşabilecekler.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Harran Üniversitesi Rektörlüğü ise 6 profesör, 4 doçent ve 20 yardımcı doçent alımında bulunacak.

Buna göre alınacak olan öğretim üyelerinin görev yapacağı okullar ve bölümleri şöyle:
“Eğitim Fakültesi (1 doçent, 1 yardımcı doçent), Fen Edebiyat Fakültesi (1 profesör, 1 doçent, 1 yardımcı doçent), Mühendislik Fakültesi (4 yardımcı doçent), Tıp Fakültesi (1 profesör, 1 doçent, 10 yardımcı doçent), Veteriner Fakültesi (4 profesör, 1 doçent, 3 yardımcı doçent).” Profesör ve doçent kadroları daimi statüde olacak.
Yardımcı doçent adaylarının ÜDS/KPDS’den veya Üniversitelerarası Kurulun kabul ettiği sınavların birisinden en az 60 veya eşdeğer puan almış olması, Harran Üniversitesinin yapacağı yabancı dil sınavına girmesi ve bu sınavdan en az 100 üzerinden 70 puan almaları şartı aranacak.

Sınav tarihi Rektörlük tarafından daha sonra belirlenecek ve konu ile ilgili duyuru Üniversitenin internet sayfası olan www.harran.edu.tr adresinde duyurulacak. Adaylar başvurularını, 15 gün içinde Harran Üniversitesi Rektörlüğünün ilgili birimlerine yapacaklar.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SINAVLA 8 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK
Kültür ve Turizm Bakanlığı sınavla 8 müfettiş yardımcısı alacak.
Bakanlığın gazetelerde yer alan duyurusuna göre sınav yazılı ve sözlü
olmak üzere 2 bölümde yapılacak.
Yazılı sınav, 8-9 Haziran 2010 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek.
Yazılı sınavı kazanan adaylar, kendilerine bildirilecek tarihte sözlü sınava tabu tutulacak.
Adaylarda Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmaları şartı aranacak.
Ayrıca sınava, son iki yılda ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP61 puan türünden asgari 80 puan almış olanlar girebilecek.
Adaylar başvurularını 26 Nisan ve 14 Mayıs 2010 tarihleri arasında mesai saati sonuna kadar Teftiş Kurulu Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile yapabilecekler.

İSTANBUL TİCARET BORSASI AJANLIK SINAVI YAPACAK
Bu arada İstanbul Ticaret Borsası ajanlık sınavı yapacak. Sınav, 31 Mayıs 2010 tarihinde saat 14.00’te İstanbul Ticaret Borsasında gerçekleştirilecek. Ajanlık sınavına girmek isteyen adaylar başvurularını, 15 ve 26 Nisan 2010 tarihleri arasında borsaya bizzat yapacaklar.

Söz konusu sınava girecek adaylarda aranacak olan şartlar şöyle:

* “En az lise veya dengi bir okulu bitirmiş olmak,
* İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olmak,
* Kötü şöhret sahibi olmamak,
* Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya iki yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olmak veya affa uğramış veya tecil edilmiş olsalar bile basit nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, evrakta sahtekarlık, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, kaçakçılık, hileli iflas, görevi kötüye kullanma, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör, vergi kaçakçılığı veya kaçakçılığına iştirak suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmak,
* Mesleğini icraya mani bulaşıcı bir hastalığı bulunmamak,
* En az 2 yıl süreyle borsa simsarlığı yapmış (3 Kasım 2006 tarihli ve 26335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan geçici maddenin 2. hükmü gereğince) veya borsaya kayıtlı olarak en az 4 yıl süreyle borsa ajanının yanında mesleki hizmet görmüş olmak,
* Bu yönetmelik hükümlerine göre yapılacak sınavda başarılı olmak.”

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINAVLA 50 İTFAİYE ERİ ALACAK
Bu arada Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 8. ve 10. derecelerden kadın veya erkek toplam 50 itfaiye eri alacak. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığının gazetelerde yer alan duyurusuna göre sınav, 5 Mayıs 2010 tarihinde saat 9.00′da Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığında yapılacak.

Çağrılan adayların sınavlarına 5 Mayıs, bu tarihte bitmediği taktirde 6 Temmuz 2010 tarihlerinde de devam edilecek.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığının gazetelerde yer alan duyurusuna göre 50 taban puanı üzerinden KPSSP93 puan türünden Meslek Yüksek Okullarının itfaiyecilik ve yangın güvenliği bölümünden mezun 5, KPSSP94 puan türünden lise, meslek lisesi veya dengi okul mezunlarından ise 45 olmak üzere kadın veya erkek toplam 50 itfaiye eri alınacak.

Adaylar başvurularını, 15 ve 16 Nisan 2010 tarihleri arasında mesai saati sonuna kadar şahsen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına yapacaklar. Başvurusunu yapan adaylara kendileri için düzenlenen sınav giriş belgesi 28 Nisan 2010 tarihinden itibaren aynı yerden verilecek. KPSS başarı puan sırasına göre sınava çağrılacak adayların listesi ise 26 Nisan 2010 tarihinde www.bursa.bel.tr internet sitesinde yayınlanacak.