2012-2013 Yılında hangi üniversiteler pedagojik formasayna verecek? İşte yeni öğretim yılında 64 üniversiteye pedagojik formasyon sertifika alabilmesi için verdiği 15 bin kontenjan doğrultusunda üniversiteler tarafından 2012-2013 eğitim-öğretim yılında pedagojik formasyon sertifika programlarına başvuru yapılacak ünvirsiteler

Bu yıl pedagojik formasyon sertifikası başvurusu yapacağız üniversitelerin linkeleri
64 üniversiteden pedagojik formasyon sertifikası için başvuru duyurularına ulaşılan tüm üniversitelerin duyuru linklerine aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Bazı üniversitelerin başvuru süresinin geçtiği bazı üniversitelerin ise henüz duyuru yapmadığı görülmektedir. Duyuruların genelinde başvuru sürelerinin 2012 eylül ayı sonu ve 2012 ekim ayı başında sona ereceği göz önüne alındığında adayların ilanları herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için dikkatle takip etmeleri yararlarına olacaktır.

-Abant İzzet Baysal Üniversitesi
-Adıyaman Üniversitesi
2012-2013 ÖĞRETİM YILI ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ
EĞİTİM MERKEZİ(ADYÜSEM) PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI DUYURUSU
-Adnan Menderes Üniversitesi
 http://www.akademik.adu.edu.tr/fakulte/egitim/news.asp?idx=333034
-Ahi Evran Üniversitesi
-Atılım Üniversitesi
-Akdeniz Üniversitesi
-Ankara Üniversitesi
 http://www.education.ankara.edu.tr/UserFiles/File/duyurular/ebfogrsertifikasi.pdf
-Anadolu Üniversitesi
http://www.anadolu.edu.tr/sites/default/files/rektorlukDuyurular/2012-2013%20%C3%96%C4%9Fretim%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Pedagojik%20Formasyon%20Sertifika%20Program%C4%B1%20Duyurusu-1.doc
-Amasya Üniversitesi
-Atatürk Üniversitesi
-Bahçeşehir Üniversitesi
-Balıkesir Üniversitesi
 http://www.balikesir.edu.tr/bau/fakulte/necatibey_egitim_fakultesi/duyuru/295
-Başkent Üniversitesi
-Bülent Ecevit Üniversitesi
-Celal Bayar Üni.
-Cumhuriyet Üniversitesi
-Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
-Çankırı Karatekin Üniversitesi
-Çukurova Üniversitesi
-Dicle Üniversitesi
-Düzce Üniversitesi
 http://www.duzce.edu.tr/index.php/component/content/article/45-haber-duyuru/456-28092012.htmlhttp://www.ef.duzce.edu.tr/dosya/pfsp/formasyon.doc
-Dokuz Eylül Üniversitesi
-Ege Üniversitesi
-Erciyes Üniversitesi
-Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
http://www.ogu.edu.tr/images/duyuru/201292511333.rar
-Erzincan Üni.
-Fatih Üniversitesi
-Fırat Üniversitesi
 http://www.firat.edu.tr/DISARIDAN/_TEMP/%C4%B0LAN.htm
-Gazi Üniversitesi
-Gaziantep Üniversitesi
-Gaziosmanpaşa Üniversitesi
-Giresun Üniversitesi
-Harran Üniversitesi
-İnönü Üniversitesi
http://www.inonu.edu.tr/dosya/file/2012/09-eylul/formasyon-duyurusu-2012-son-hali(1).doc
-İstanbul Üniversitesi
-Kafkas Üniversitesi
-Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni.
http://www.ksu.edu.tr/kategori_resimler/haber_belge/KSU_EEM_DUYURU_523_129545.doc
-Karabük Üniversitesi
http://kabusem.karabuk.edu.tr/docs/pdgjk.docx
-Karadeniz Teknik Üni.
-Kastamonu Üniversitesi
-Kırıkkale Üniversitesi
-Marmara Üniversitesi
-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
-Mevlana Üniversitesi
 http://mevsem.mevlana.edu.tr/genel.asp?Seo=duyuru&UID=bpJ8BbCh3lU7BSQMdkTM4rOAi63G0ofRiabJZrHt4raQNKYyRD
-Mersin Üniversitesi
-Nevşehir Üniversitesi
http://dosyalar.nevsehir.edu.tr/1535a3d21961b0d4f33f887cf058de8c/neu-2013-formasyon.pdf
-Necmettin Erbakan Üniversitesi
-Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
-Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
– Okan Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
-Pamukkale Üniversitesi
http://www.pamukkale.edu.tr/pau/tr/duyuru/2012–2013-mezunlar-icin-pedagojik-formasyon-egitimi-sertifika-programi
http://pau.edu.tr/egtformasyon/default.aspx
-Selçuk Üniversitesi
-Sakarya Üniversitesi
-Siirt Üniversitesi
-Süleyman Demirel Üniversitesi
-Trakya Üniversitesi
 http://tusem.trakya.edu.tr/formasyon1213.docx
-Uludağ Üniversitesi
-Uşak Üniversitesi
 http://www.usak.edu.tr/duyuru_new/oku.php?id=3015
-Yıldız Teknik Üniversitesi
-Yakındoğu Üniversitesi
-Yeditepe Üniversitesi
-Yüzüncü Yıl Üniversitesi
-Zirve Üniversitesi