Bu yıl üniversiteye ilk kayıt olacaklar için rehber olması niteliğin Üniversite Kayıt İşlemlerini yayınlıyoruz. Özellikle başka illere gidecek öğrenciler kaytılarda hangi belge isteniyor bunu çok merak ediyor. Üniversiteye kayıt olurken hangi belgeler istenir işte o bilgiler

Üniversite kayıtları 03-07 Eylül 2012 tarihleri arasında yapılacak. Genelde üniversitelerin web sitelerinde neler istendiği yazıyor. Yinede her okul kayıtında belki aklınıza gelmeyecek belgeler istenir onlarda şöyle

Genel Üniversitelere Kayıt İçin Gerekli Belge ve Evraklar

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan (lise) aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödendiğine dair belge/dekont
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

Not: Nüfus Cüzdanınızı ve 2 Fotokopisini yanınızda bulundurunuz.
Not 1: Üniversite kayıtları sırasında üniversitelerin yurt kayıtları da yapılabilir buna göre hazırlıklı gidiniz.
Not 2: Kayıt masasında üniversite ile ilgili her bilgiyi alabileceksiniz.

Üniversite Kayıtlarında Nelere Dikkat Edilir

Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı teslim edilmeden kayıt yapılmaz.
Kayıt için istenen diğer belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.
Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz okubil.
Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday, herhangi bir hak iddia edemez.
Yönetmeliğimiz ücretini yatırmayan öğrencinin kaydının yapılamayacağını belirtir.
Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

Üniversite kayıtlarıyla ilgi bilgilere hem web sitesinden hemde telefonla öğrenebilirsiniz.