Dinimizce çok faziletli olan üç aylar yakın bir zamanda başlayacak. Üç aylarda yapılan ibadetler çok makbul olur. Peygamberimizin (sav) üç aylarla ilgili hadisleri, bu konunun ne kadar önemli olduğunu bize bildirir. 2013 Üç Aylar Başlangıcı Ne Zaman? Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor 2013?

2013 Üç Aylar Başlangıcı Ne Zaman? Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor 2013?

Dinimizce çok faziletli olan üç aylar yakın bir zamanda başlayacak. Üç aylarda yapılan ibadetler çok makbul olur. Peygamberimizin (sav) üç aylarla ilgili hadisleri, bu konunun ne kadar önemli olduğunu bize bildirir.

Üç aylar Recep,Şaban ve Ramazan’dır.

Üç ayların başlangıcı yakın zamanda Ramazan ayının da geleceğini bildirir.

Üç aylar başlangıç tarihi 11 Mayıs 2013 Cumartesi Günü’dür.

Bu günü oruçlu geçirmek çok faziletlidir.

Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb’in hepsini tutmuş gibi sevap verilir. [Miftah-ül-cenne]

“Receb-i Şerîf’in birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci günü oruçlu olmak iki senelik ve yine üçüncü günü oruçlu bulunmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur. Bunlardan sonra her günü bir aylık küçük günahların af ve mağfiretine vesile olur.” buyuruyorlar. (Camiu-s sağir)

“Recep ayı Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır.” (Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ,)

Enes b. Malik ( r.a. )’dan şöyle rivayet edilir: Receb ayı girdiğinde Hz. Peygamber şöyle derdi: “Allahım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned,)

Receb’in ilk cuma gecesini ihya edene, Allahü teâlâ, kabir azabı yapmaz. Duâlarını kabul eder. Yalnız, 7 kimsenin duasını kabul etmez: Faizci, Müslümanları aşağı gören, ana babasına eziyet eden, Müslüman olan ve dinin emirlerine uyan kocasını dinlemeyen kadın, çalgıcı, livata ve zina eden, beş vakit namazı kılmayan. [Bu günahlardan vazgeçmedikçe, duaları kabul olmaz.] [Saadet-i Ebediyye]

• Receb büyük bir aydır. Allah bu ayda hasenatı kat kat eder. Receb ayında bir gün oruç tutana, bir yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. 7 gün oruç tutana, Cehennem kapıları kapanır. 8 gün oruç tutana Cennetin 8 kapısı açılır. On gün oruç tutana, Allah istediğini verir. 15 gün oruç tutana, bir münadi, “Geçmiş günahların affoldu” der. Receb ayında Allahü teâlâ Nuh aleyhisselamı gemiye bindirdi ve o da, Receb ayını oruçlu geçirdi. Yanındakilere de oruç tutmalarını emretti. [Taberânî]

uc_aylar_baslama_tarihi2013