4 Kutsal Kitap ve Türkçe açıklaması tek programda. Sizde Zebur, Tevrat, İncil ve Kuran-ı Kerim Kitaplarını Türkçe okumak istiyorsanız bu programı indirebilirsiniz.

4 Büyük Kutsal Kitabı indirmek için tıklayınız


Zebur, Tevrat, İncil ve Yüce Kitabımız Kuran’ı Kerim Ayrıca Peygamerimizin Hadisleri Bu küçük programda

Bir dinin esaslarını bildiren kitaba “kutsal kitap” denir. Her şeyi ve insanı yaratan Yüce Allah’tır. 0
yarattığı insanın gereksinimlerini bilir. insanla ilgili her türlü bilginin de sahibidir. Yüce Allah, insanların gereksinimlerine göre gereken bilgileri peygamberleri aracılığı ile bildirmiştir. Nelere inanılacağını, nasıl ibadet edileceğini, güzel ahlak kurallarını içeren kitap, “kutsal kitap” tır. İslam dininde kutsal kitaplara inanmak, iman esaslarındandır.

4 Büyük Kitap Nedir

* Musa (as)’a: Tevrat
* Davut (as)’a: Zebur
* Isa (as)’a: Incil
* HzMuhammed (sav)’e: Kuranı Kerim gönderilmiştir

Tevrat Hakkında Kısa Bilgi

Tevrat kelimesi sözlükte, “Kanun, Şeriat“ anlamlarına gelir, Israilogullarından HzMusaya indirilmiştir Hz Musa(as)’dan sonra Tevratın aslı kaybolmuştur Israilogullarının din bilginleri tarafindan yazılan farklı Tevrat nüshaları ortaya çıkmıştır Böylece Tevrat, ilahi kitap olma özelliğini kaybetmiştir Tevrat´a “Ahd-i Atik“(Eski Ahid) de denir

Zebur Hakkında Kısa Bilgi

Zebur kelimesi sözlükte “Yazılı şey, kitap“ anlamlarına gelir Hz Davud(as)’a gönderilen ilahi kitaptır Içinde 150 sure vardır, bu kitapta daha cok öğütler, dualar, ilahiler yer almaktadır Bugün elde hiç bir nüshası yoktur, ancak “Mezmürlar“ adıyla Tevratin içinde yer aldığı söylenmektedir

İncil Hakkında Kısa Bilgi

İncil kelimesi sözlükte “Müjde, ögretmek“anlamlarına gelir Hz Isa(as) aracılıgıyla Israilogullarına gönderilmiştir İncilin aslı kısa zaman içerisinde kaybolmuştur, bugün elde mevcud olan incil, insanlar tarafından yazılmıştır Bu İncil 4 kitap ve bazi mektuplardan meydana gelmiştir

1 Yuhanna
2 Markos
3 Luka
4 Matta

bu kitaplarda HzIsa(as)’in ilah olduğu yazılmaktadır Peygamberimizden hiç bahsedilmiyor Incil´e “Ahdi Cedid“(Yeni Ahid) de denir

Kuran-ı Kerim Hakkında Kısa Bilgi

Kuran kelimesi sözlükte “Toplamak, okumak“ manalarına gelir Yüce ALLAH tarafından Cebrail(as) aracılığıyla 610 yılında Hira magarasında 40 yaşında olan peygamberimize inmiştir Indirildigi andan itibaren yazılarak ve ezberlenerek bize kadar ulaşmıştır Bu sebeble indigi gibi bize ulaşmıştır Kiyamete kadar da tek harfi bile degişmeden aslını muhafaza edecektir, Cünkü ALLAH´ü teala onu koruyacağını şu ayetle haber vermektedir: “Kur´anı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız“(Hicr süresi-9ayet) Kuran 23 senede yavaş yavaş inmiştir, ayetlerin bazısı Mekkede bazisi Medinede inmiştir 87si Mekke 27si Medine de inmiştir 114 suredir, en faziletli sure FATiHA süresidir 6666 ayettir, en faziletli ayet Ayetel kürsi’dir En uzun süre Bakara süresidir ( 50 sayfa) En kısa süre Kevser süresidir Kuran 30 Cüzdür, 600 Sahifedir

4 Büyük Kutsal Kitabı indirmek için tıklayınız