Akika ne demektir, akika anlama gelir? Dinimizde akikanın hükmü ve yeri nedir?

Yeni doğan bebeğin başındaki ilk saçlarına akîka; bu çocuğun doğumundan yedi gün sonra başındaki tüyleri kısmen veya tamamen traş edip adını koyduktan sonra Allah’u Teâlâ’ya şükür için kesilen kurbana akîka kurbanı denir.

Hz. Aişe (r.a.)’den şöyle rivâyet edilmektedir.

“Resul-i Ekrem (s.a.s.} bize erkek çocuklar için iki, kız çocukları için bir koyun “akîka” olarak kurban etmemizi emretti.” (İbn Mâce hadis no: 3163, Zebâih, no: 1515).

Sahibinin bu Akika’dan yemesi câizdir. Aynı şekilde yakın akrabalar a, arkadaşlara ve fakirlere yedirmek de câizdir.

Akika kurbanının etini çiğ olarak dağıtmak câiz olduğu gibi, pişirdikten sonra başkalarına yedirmek de câizdir.

Nitekim Âişe’den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre o Akika kurbanı hakkında şöyle demiştir:

(( يـُجْعَلُ جُدوُلاً ، يُؤْكَلُ وَيُطْعَمُ.)) [ رواه ابن أبي شيبة في المصنف ]
“Akika kurbanının etleri, her kemik kırılmadan ve başka kemikle karıştırılmadan mafsaldan kesilir, sonra ondan yenir (sahibi ondan yer) ve (başkalarına da) yedirilir .” (İbn-i Ebî Şeybe, el-Musannef /5).

İbn-i Sîrîn ve Hasan Basrî’den -Allah ikisine de rahmet etsin- geldiğine göre, “Akika, onlara göre, Kurban bayramında kesilen kurban gibi, etinden yenir ve başkalarına da yedilir.” (İbn-i Ebî Şeybe, el-Musannef /5).