Allah’ın varlığı hiçbir şüpheye mahal vermeyecek derecede kesin ve gerçektir. Allah’a inanmamayı ne kalp ne de vicdan kabul eder. Kainattaki her varlık bize kendine mahsus diliyle Allah’ın varlığını haykırmaktadır. Böcekler, kuşlar, çiçekler, kelebekler barındırdıkları muhteşem sanatlarıyla bizi yaratan muhteşem bir Sanatkar var demektedirler. Allah’a İman

Allah’a İman

Allah’a iman iman esaslarından en büyüğü ve birincisidir. Allah bizi yoktan var etmiş, binbir ölçü ve sanatla bezemiş ve bizi bir seferliğine bu dünya bahçesine göndermiştir. Burada sadece belli bir ömür müddetince kalacağız ve bu süre zarfında Allah’ın hoşuna gidecek amelleri yapmakla mükellefiz. Allah’ın varlığına inanmak öncelikli görevlerimizden bir tanesi. Bunu da sadece dilimizle değil, bütün benliğimizle söylemeliyiz. Sadece diliyle Allah’tan başka ilah yoktur deyip, rızkını verenlerin elini eteğini öpmek, onlar olmasaydı maaş vermeseydi ben karnımı doyuramazdım demek, Allah’a imanımızın eksik olduğunu gösteren küçük bir örnek. Başımıza gelen iyilikleri ve musibetleri hep sebeplerden biliyorsak, iman zayıflığından bizde de var demektir. Çünkü imanın bir diğer esası kadere, hayır ve şerrin Allah’tan geldiğine inanmaktır.

Allah’a iman gayet tılsımlı bir mürekkeptir. Ortada hiçbir şey yokken bu mürekkebi üzerine dökersin, görünüverir. Sana hiçbir yol açık değil gibi görünürken bir de bakarsın bütün kapılar ardına kadar açılıvermiş. İman öyle bir güç ve kuvvettir ki, şerde bile olsa neticesiz kalmaz. Haksızlar bile gösterdikleri inanç sayesinde kuvvet kazanıyorlar. Allah dünyalık basit bir şeyde bile inanç ve azim gösterenlere neticesini veriyor. Hak yolda, doğru olanlara, O’na gönülden inananlara ne kadar yardım eder; siz düşünün.

Allah iman zayıflığına düşürmesin, Hak yolundan döndürmesin, zaafa uğratmasın inşallah.

allah_iman