Arefe günü zilhicce ayına denk geldiği için önemli ve faziletli bir gündür. Bu günde dünyevi işlerden biraz uzaklaşıp ibadetler geçirmek gerekir. Arefe Gününün Önemi nedir? Arefe Günü Yapılacak İbadetler

Arefe Gününün Önemi nedir? Arefe Günü Yapılacak İbadetler

Arefe günü zilhicce ayına denk geldiği için önemli ve faziletli bir gündür. Bu günde dünyevi işlerden biraz uzaklaşıp ibadetler geçirmek gerekir.
Arefe günü oruç tutulması oldukça faziletlidir. Zilhicce ayına denk gelen arefe günü oruç tutulmasını Peygamberimiz tavsiye etmiştir.
Arefe gününün önemini Peygamberimizin hadisiyle anlıyoruz ki şöyle;

Resulullah (asm) buyurdular ki;
”Günlerin en efdali Arefe günüdür. (Faziletçe) cumaya muvafakat eder. O, Cuma günü dışında yapılan yetmiş Haccdan efdaldir. Duaların en efdali de Arefe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en efdal söz de: “Lailahe illallah vahdehu la şerike lehu. (Allah birdir, ondan başka ilah yoktur, O’nun ortağı da yoktur.) sözüdür.” (Kütüb-i Sitte)

abir (ra) Resulullah (asm) Efendimiz’in şöyle buyurduklarını anlatmıştır:
Arefe günü olduğunda, Cenab-ı Hakk dünya semasına iner. Orada meleklerine övünerek hacıları gösterir. Allah-ü Teâlâ onlara şöyle buyurur:
“Ey meleklerim, kullarıma bir bakın. Nasıl da ta bana uzak illerden toz toprak içinde, saçları başları dağınık bir halde geldiler. Bu halleri ile onlar, rahmetimi ummakta; azabımdan dahi korkmaktadırlar.
Ziyaret edilene düşer ki: Ziyaretçisine ikram eyleye. Misafir edene düşer ki: Misafirlerine ikram eyleye. Şahit olunuz onları bağışladım. Onların yerlerini cennet eyledim.”
Melekler derler ki:
“Onların arasında biri var ki, yalancılıktan bu işi yapar. Falan kadın da öyle…”
Allah-ü Teâlâ şöyle buyurur:
“Onları da bağışladım…”
“Allah hiç bir günde, Arefe günündeki kadar bir kulu ateşten çok azad etmez. Allah (cc) mahlûkata rahmetiyle yaklaşır ve onlarla meleklere karşı iftihar eder ve:
“Bunlar ne istiyorlar?” der. (Müslim)

AREFE GÜNÜ YAPILMASI GEREKEN İBADETLER

Bu günde Allah-ü teala bütün günahları affeder. Bu günde affettiği kadar kulunu başka zaman affetmemiştir.
Bolca tövber etmeli,günahlarımıza af istemeliyiz.
Besmele ile başlayarak 1000 İhlas-ı şerif okumalıyız.
Bu günden önce tutamamış olsanız da arefe günü oruç tutun.
Bu günde Arafattaki hacıları düşünerek bol bol dua etmeliyiz.

arefe_gununun_önemi_ve_yapilacak_ibadetler