Arefe günü bayramlardan bir önceki güne denilmektedir.Bayramı müjdeleyen bu günün dinimizce önemi büyüktür. Bu günü alışveriş yada temizlikle değil ibdetler geçirmek kişi için oldukça karlıdır. Arefe Gününün Önemi Nedir? Arefe Günü Yapılması Gerekenler

Arefe Gününün Önemi Nedir? Arefe Günü Yapılması Gerekenler

Arefe günü bayramlardan bir önceki güne denilmektedir.Bayramı müjdeleyen bu günün dinimizce önemi büyüktür. Bu günü alışveriş yada temizlikle değil ibdetler geçirmek kişi için oldukça karlıdır.

Genellikle son kalan ev işleri,hazırlıklar ve alışveriş son güne yani arefe gününe kalır.

Yoğun bir şekilde bu hazırlıkları tamamlamaya çalışırız.

Gelin bu bayramının hazırlıklarını erkenden yapalım ve arefe gününü sakin bir şekilde ibdetlerle donatalım.

Hz Adem ve Hz Havva bu günde buluştukları için bu güne Arefe ve buluştukları yere Arafat denilmiştir.

Bu günün önemli olduğunu birçok hadisten anlayabiliriz.
* Arefe günü oruç tutana, Âdem aleyhisselamdan, Sûr’a üfürülünceye kadar yaşamış bütün insanların sayısının iki katı kadar sevap yazılır. [R. Nasıhin]

* Arefe günü tutulan oruç, bin gün [nafile] oruca bedeldir. [Taberani]

* Arefe günü [Besmele ile] bin İhlas okuyanın günahları affolup duası kabul olur. [Ebuşşeyh]

* Allahü teâlâ, Arefe günü kullarına nazar eder. Zerre kadar imanı olanı affeder. [Gunye]

* Duanın faziletlisi, Arefe günü yapılanıdır. [Beyheki]

arefe_gununun_onemi_nedir