Askere gitmeden önce yapılacak işlemler vardır. Bu işlemler sağlıkla,öğrenim belgesi vs. gibi evrakları düzenlemektir.Asekerlik için gerekli evraklar nelerdir?

ASKERLİK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

Son Yoklama Gününden Önce;

* Verem savaş dispanserine giderek verem taraması yaptırıp sonuç belgesini alınız.

Son Yoklamaya Gelirken;
*Nüfus hüviyet cüzdanınızı
*2 adet fotoğrafınızı
*Öğrenim durumunuzu gösterir belgenin aslı ve fotokopisini
*Verem savaş taraması sonuç belgesi
*Meslek veya sanatınıza ait belgeleri
*Sporcu lisansınızı
*Sürücü belgenizin aslı ve fotokopisini mutlaka yanınızda bulundurunuz.

Son yoklama sırasında sağlık durumunuzun tam olarak tespit edilebilmesi için varsa önceki yıllarda geçirmiş olduğunuz hastalıklara ait tedavi belgeleri ile raporlarınızı yanınızda bulundurunuz ve muayene sırasında durumunuzu tabiplere mutlaka bildiriniz.

.Öğrenci hapis yurtdışında işçi veya işveren olarak veya hastanede bulunuyor iseniz ilgili kuruluşlardan veya konsolosluklardan alacağınız bu durumunuzu belirten belgeleri 31 Ekim tarihinden önce askerlik şubesine gönderiniz veya gönderilmesini sağlayınız.

Son yoklamanızı süresi içinde yaptırmadığınız ve mazeretinize ait belgeleriniz askerlik şubesine ulaşmadığı takdirde yoklama kaçağı suçu işlemiş olur ve Askerlik Kanunu ve Askeri Ceza Kanunu gereğince askerlik şubelerince idari para cezası veya cumhuriyet baş savcılıkları tarafından yapılacak yargılama sonucunda hapis veya ağır hapis cezası ile cezalandırabilirsiniz ağır hapis cezası aldığınız takdirde kamu hizmetlerinde görev alma seçme ve seçilme hakkı vb. Bazı kamusal haklardan ömür boyu mahrum kalabilirsiniz.