asp.net class dosyası ayin sınıf dosyası kavramı işleri kolaylaştırmak adına güzel bir yapıdır.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=jlffJBulB2k[/youtube]
araba.cs
[code]
public class araba
{
string rengi, motorgucu, modeli;
public araba()
{
//
// TODO: Add constructor logic here
//
}

public string Rengi
{
get
{
return rengi;

}
set
{

rengi = value;

}

}

public string Motorgucu
{
get {

return motorgucu;

}
set
{
motorgucu = value;

}

}

public string Modeli

{
get
{

return modeli;

}
set
{

modeli = value;

}

}

}
[/code]

default.aspx te bulunması gereken kodlar

[code]
public partial class Default15 : System.Web.UI.Page
{
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
araba arabam = new araba();
arabam.Modeli = "2005";
arabam.Motorgucu = "1300";
arabam.Rengi = "mavi";

Response.Write(arabam.Modeli);
Response.Write("<br>");
Response.Write(arabam.Motorgucu);
Response.Write("<br>");
Response.Write(arabam.Rengi);
}
}
[/code]

sadece get özelliği = sadece okunabilir
sadece set özelliği = sadece yazılabilir.