c# asp.nette dizi oluşturma işlemi nasıl yapılır. Şimdi bunu göreceğiz. asp.net dizi kavramı. diziler benzer tipe sahip içerikler benzer tipe sahip değerleri saklamak için kullanılan bir yapıdır.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=tw7_-ChXQ2o[/youtube]

[code]public partial class Default6 : System.Web.UI.Page
{
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
this.Title = "Diziler";
int[] sayilar = new int[10];

Random r = new Random();

for (int indis = 0; indis < 10; indis ++)
{

sayilar[indis] = r.Next(50);
ListBox1.Items.Add(sayilar[indis].ToString());

}

}
}

[/code]

neler yapıyoruz
sitemize bir listbox ekliyoruz ve otomatik olarak elemanlar karışık ekleniyor

Çok Boyutlu Dizi Tanımlama

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=EutU1WcnwYw[/youtube]
[code]
public partial class Default7 : System.Web.UI.Page
{
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
this.Title = "Çok Boyutlu Dizeler";

int[,] a = new int[4, 4];
int[,] b = new int[4, 4];
int[,] c = new int[4, 4];

Random r = new Random();

for (int i = 0; i < 4; i++)
{
for (int j = 0; j < 4; j++)
{
a[i, j] = r.Next(1, 10);
b[i, j] = r.Next(1, 10);
c[i, j] = r.Next(1, 10);

TextBox1.Text += a[i, j].ToString() + " ";
TextBox2.Text += b[i, j].ToString() + " ";
TextBox3.Text += a[i, j] + b[i, j] + " ";

}

TextBox1.Text += "\n\n";
TextBox2.Text += "\n\n";
TextBox3.Text += "\n\n";

}

}
}

[/code]