Asp.net for döngüsüne değineceğiz. Döngüler olara for döngüsü While ve for each döngülerine değineceğiz. Listboxa 1-100 arası çift ve tek sayıları sılama örneği yapacağız. For döngüsü videolu anlatımı için tıklayın

Kontrol ifadeleri if yapısı ve switch case yapısı var

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=LP5z3GymRTo[/youtube]
bu video zafer cömerte ait olup youtubeden alınmıştır.

bir listbox ve 2 adet buton ekleyelim

[code]
public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{

}
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
ListBox1.Items.Clear();

for (int i = 1; i < 100; i= i+2 )
{
ListBox1.Items.Add(i.ToString());
}
}
protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e)
{

ListBox1.Items.Clear();

for (int i = 0; i < 100; i = i + 2)
{
ListBox1.Items.Add(i.ToString());
}

}
}

[/code]