asp.net foreach döndüsünü işleyeceğiz bugün zafer cömert hocamızın anlamıyla asp.net for each döngüsünü ele alacağız. asp.net foreach döngüsü nasıl yapılır

asp.net foreach döngüsü örneği
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=bCiGywxyETA[/youtube]

foreach döngüsü ne işe yarar

Tanımlanan değişken, sırasıyla belirtilen dizi içerisindeki elemanları tutar.

Foreach döngüsü döngüye ait değişkeni kullanmamıza imkan sağlar. Değişkeni istediğimiz şekilde istediğimiz işleme sokabiliriz. Ancak döngüye müdahale edemeyiz.

Foreach döngüsü genellikle bir dizinin tüm elemanlarına erişmek için kullanılır.
Temel yapı aşağıdaki gibidir;

foreach(“değişken” in “dizi, string vb.”)
{
//İşlemler
}

[code]
public partial class Default9 : System.Web.UI.Page
{
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{

}
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
ListBox1.Items.Clear();
Random r = new Random();
for (int i = 0; i < 10; i++)
{
ListBox1.Items.Add(r.Next(100).ToString());
}
}
protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e)
{

int index = 1;
string gecici;
ListBox2.Items.Clear();
foreach (object s in ListBox1.Items)
{

gecici = s.ToString();
gecici = index.ToString() + "–>" + gecici;
ListBox2.Items.Add(gecici);
index++;

}
}
}

[/code]

Uygulamamıza 2 adet listbox ekliyoruz bunun yanı sıra 2 adet buton ekliyoruz