Asp.net sayfalar arasında dolaşırken bazı verileri taşımak gerekebilir bununla ilgili olarak QueryString ile Veri Taşıma İşlemi örneği yapacağız

Bu görsel dersimizde ASP.NET’te sayfalar arası dolaşırken bir sayfadan diğerine QueryString yöntemi ile veri taşıma anlatılmıştır. Konular anlatılırken Response.Redirect() methodundan yararlanılmıştır.


bu ders yazilimdevi.com adresinden alınmış olup Engin Demiroğ a aittir.

Default.aspx sayfamıza bir buton atıp clik event e bu kodu yazıyoruz
[code]
Response.Redirect("Kitaplar.aspx?kitapadi=Yaprak Dokumu&kitapfiyati=100tl");
[/code]

Kitaplar.aspx sayfamızda olması gereken kodlarda bunlar. bu kodlar için sayfamızı bir buton ve 2 label atabiliriz videoda sadece title belirleniyor biz bunu label a atabiliriz

[code]public partial class Kitaplar : System.Web.UI.Page
{
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
Label1.Text = Request.QueryString["kitapadi"];
Label2.Text = Request.QueryString["kitapfiyati"];
}
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{

Response.Redirect("Default.aspx");

}
protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e)
{

string title = Request.QueryString["kitapadi"] + " kitap fiyatı : " + Request.QueryString["kitapfiyati"];
Title = title;

//this.Title = Request.QueryString["kitapadi"];
}
}[/code]