Ayet-el Kürsi çok faziletli bir suredir. Birçok zamanlarda anlam bakımından okumak insanı rahatlatır. Özellikle gece yatmadan okunan sureler arasında olması da Ayet-el Kürsi’nin önemini biraz daha arttırır. Ayet-el Kürsi’nin Türkçe Arapça Okunuşu ve Anlamı

Ayet-el Kürsi’nin Türkçe Arapça Okunuşu ve Anlamı

Ayet-el Kürsi çok faziletli bir suredir.

Birçok zamanlarda anlam bakımından okumak insanı rahatlatır.

Özellikle gece yatmadan okunan sureler arasında olması da Ayet-el Kürsi’nin önemini biraz daha arttırır.

Ayet-el Kürsi’yi bilmeyenler türkçeden okumalıdırlar.

En iyisi arapçadan okuyup ezberlemektir çünkü türkçede tam olarak doğru okunamamaktadır.

AYET-EL KÜRSİ ARAPÇA OKUNUŞU

AYET-EL KÜRSİ TÜRKÇE OKUNUŞU

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

AYET-EL KÜRSİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adı ile.

Allah, kendinden başka hiçbir ilâh yokdur. (O), Hayy ve Kayyûmdur. Onu ne bir uyuklama, ne de bir uyku tutabilir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Onundur. Onun izni olmadan, nezdinde kim şefâ’at edebilir? O (yaratdıklarının) önlerindeki ve arkalarındaki gizli ve âşikâr her şeyi bilir. Onun ilminden, yalnız kendisinin dilediğinden başka hiçbir şey kavrayamazlar. (Mahlûkatı). Onun kürsüsü gökler ve yeri kaplamışdır. Bunların (yerin ve göğün) koruyuculuğu Ona ağır da gelmez. O, çok yüce, çok büyükdür.