Yaşanılası bir din olan İslamiyet, zamanla aslından çıkmış ve birtakım batıl inançların kuşatması altına girmiştir. Bunda pekçok etken vardır. İnancın aslından yani Kuran ve Peygamberimizin hadislerinden öğrenilmemesi, birtakım adet ve geleneklerimizi İslamiyete girdikten sonra bırakmamamız gibi bazı sebeplerle kendi adetlerimizi, zamanla din gibi algılamaya başlamışız. Batıl İnanç Neye Denir? Batıl İnançlar Nelerdir?

Batıl İnanç Neye Denir? Batıl İnançlar Nelerdir?

Yaşanılası bir din olan İslamiyet, zamanla aslından çıkmış ve birtakım batıl inançların kuşatması altına girmiştir. Bunda pekçok etken vardır. İnancın aslından yani Kuran ve Peygamberimizin hadislerinden öğrenilmemesi, birtakım adet ve geleneklerimizi İslamiyete girdikten sonra bırakmamamız gibi bazı sebeplerle kendi adetlerimizi, zamanla din gibi algılamaya başlamışız.
Belli başlı batıl inanç olarak sayabileceğimiz şeyler şunlar:
1-Ruh çağırma
2-Falcılık
3-Sihir ve büyü
4-Türbelere mum dikmek, çaput bağlamak
5-Türbelerden medet ummak Sadece bu kadar değil elbette.
Bunlar ilk başta aklıma geliverenler. Bunlara neden inanırız, neden medet umarız, bu bize nasıl faydalar sağlar gibi soruları sormayız çoğu zaman.
Birileri yapıyor ben de yapayım deriz, toplumdan dışlanırım deriz uyarız. Ama bunlar dinimize göre yasak yani haramdır. Bunlara inanmak bizi dinden çıkarmaya kadar götürür. Çünkü bu şirktir. Allah’tan başka bir varlıktan medet ummak, yardım geleceğine inanmak Allah’tan yardım gelmeyeceğine inanmaktır. Bizim çok basite aldığımız şeyler, aslında altında pek çok zararları barındırmaktadır. Bunlardan sakınmalı, uymamaya çalışmalıyız.
İnsanın başına hayatta pek çok sıkıntı gelebilir. Ama bunları batıl inançlara yönelerek, onlardan medet umarak çözme yoluna gitmemelidir. Her zamanda Rabbine sığınmalı, Allah’a dua ve tevekkül etmeyi bırakmamalıdır.

Bu konuda Allah’ın “De ki:Yarattığı şeylerin şerrinden…, düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım”(Felak Suresi 1-5) ayetlerini sıkça okumalı, dua kalkanını elden bırakmamalıdır. Allah cümlemizi şerlilerin şerrinden korusun. Amin.

batil_inanc_neye_denir