Bediüzzaman Said Nursi’nin en güzel ve özlü sözleri bu sayfada yer alacak. ilim ve irfan sahibi Bediüzzaman Said Nursi Risale-i Nur Külliyatınıda okumanızı tavsiye ederiz. işte Bediüzzaman Said Nursi en güzel sözleri sizler için derledik

 • Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki, bütün vaktini ona sarfediyorsun!
 • Milletimin imanını selamette görürsem, Cehennem’in alevleri arasında yanmaya razıyım!
 • Madem dünyanız ağlıyor ve hayatınız acılaştı.. O halde çalışınız ahiretiniz ağlamasın.
 • İslamiyet Güneş Gibidir, Üflemekle Sönmez! Gündüz Gibidir, Göz Kapamakla Gece OLmaz! Gözünü Kapayan Yalnız
 • Kendine Gece Yapar!
 • Zaman gösterdi ki; Cennet ucuz değil, Cehennem de lüzumsuz değil.
 • Her sözün doğru olmalı; fakat her doğruyu söylemek, doğru değil.
 • Bizler muhabbet fedaileriyiz, husûmete vaktimiz yoktur.
 • Sevdası büyük olanın imtihanı da büyük olur.
 • İman hem nurdur, hem kuvvettir. Evet! Hakiki imanı elde eden adam kâinata meydan okur..!
 • Allah’ım madem sen varsın ve bâkisin, giden gitsin, sen bana yetersin.
 • Güzel gören, güzel düşünür. Güzel düşünen, hayatından lezzet alır.
 • Her şey kader ile takdir edilmiştir; kısmetine razı ol ki rahat edesin.
 • Cenâb-ı Hakk’ı bulan, neyi kaybeder? Ve Onu kaybeden, neyi kazanır.
 • Kâinatta en yüksek gerçek imandır, imandan sonra namazdır.
 • Beni dünyaya çağırma, ona geldim fenâ gördüm.
 • İnsanları canlandıran emeldir; öldüren Ümitsizliktir.
 • Bîçare hakikatlar, kıymetsiz ellerde kıymetsiz olur.
 • Ey nefsim! deme zaman değişmiş, çünkü ölüm değişmiyor.
 • Hazırlanınız; başka, daimi bir memlekete gideceksiniz. Öyle bir memleket ki; bu memleket ona nispeten bir zindan hükmündedir.
 • Şükrün mikyası; kanaattir; ve iktisattır ve rızadır ve memnuniyettir… Şükürsüzlüğün mîzanı; hırstır ve israftır hürmetsizliktir haram helal demeyip rast geleni yemektir.
 • İnsanda en tehlikeli damar enâniyettir. Ve en zaif damarı da odur. Onu okşamakla çok fenâ şeyleri yaptırabilirler.
 • Haksızlığı hak zanneden adamlara karşı hak dâva etmek, Hakka bir nevi haksızlıktır.
 • Çaresi bulunan şeyde acze, çaresi bulunmayan şeyde ceza’a iltica etmemek gerektir.
 • Kur’an kalblere kuvvet ve gıdadır, ruhlara şifadır. gıdanın tekrarı, kuvveti arttırır.
 • Sivrisineğin gözünü halkeden, Güneş’i dahi o halketmiştir .
 • Kadınlar şefkat kahramanıdır. En korkağı da kahramancasına ruhunu yavrusuna feda eder.
 • Pirenin midesini tanzim eden, Manzume-i Şemsiyeyi de o tanzim etmiştir.
 • Evet, ümitvar olunuz; şu istikbal inkılabı içinde en yüksek gür sada, İSLAMın sadası olacaktır
 • Marîz bir asrın, hasta bir unsurun, alîl bir uzvun reçetesi; ittiba’-ı Kur’andır.
 • Azametli bahtsız bir kıt’anın, şanlı tali’siz bir devletin, değerli sahibsiz bir kavmin reçetesi; ittihad-ı İslâmdır .
 • Deli adama iyisin, iyisin denilse iyileşmesi, iyi adama fenasın, fenasın denilse fenalaşması nâdir değildir .
 • Sıkıntı, sefahetin muallimidir. Ye’s, dalalet i fikrin; zulmet-i kalb, ruh sıkıntısının menba’ıdır.
 • Arzı ve bütün nücum ve şümusu tesbih taneleri gibi kaldıracak ve çevirecek kuvvetli bir ele mâlik olmayan kimse,
 • kâinatta dava-yı halk ve iddia-yı icad edemez. Zira herşey, herşeyle bağlıdır.
 • Ey Aslan Kürtler! Ey Asurîler ve Keyanîlerin cihangirlik zamanında piştar, kahraman askerleri olan Aslan Kürtler!
 • Beş yüz senedir yattığınız yeter.Artık uyanınız, sabahtır.Yoksa sahra-i vahşette vahşet ve gaflet sizi yağmalayacaktır…
 • En bedbaht, en muzdarib, en sıkıntılı; işsiz adamdır. Zira atalet ademin biraderzadesidir; sa’y, vücudun hayatı ve hayatın yakazasıdır.
 • Tertib-i mukaddematta tefviz, tembelliktir; terettüb-ü neticede, tevekküldür.
 • Medeniyet atmaksa iffet ve arı (utanmayı), Medenidir Afrika yamyamları.
 • Menfaat üzerine dönen siyaset, canavardir.
 • Söhret, insanin mali olmayani dahi insana maleder.
 • Bu müthis düsmanlariniza karsi zirhiniz, Kur’an tezgahinda yapilan takvadir. Ve siperiniz, Resul-i Ekrem’in sünnet-i seniyyesidir. Ve silahiniz, istiaze ve istigfar ve hifzi ilahiyyeye ilticadir.
 • Güzel gören güzel düsünür, güzel düsünen hayatindan lezzet alir.
 • İman hem nurdur hem kuvvettir. Evet hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir.
 • Kendini beğenen belayı bulur,zahmete düşer;kendini beğenmeyen sefayı bulur,rahmete girer.
 • Dünyanın lezzetleri,zevkleri ve zinetleri Hâlıkımızı,Mâlikimizi ve Mevlamızı bilmediğimiz takdirde cennet bile olsa cehennemdir.
 • Bin kere vaadedeceğine bir kere vaadini yerine getir.
 • Şu gecenin sabahı, şu kışın baharı, ne kadar muhakkak ve kat’i ise Haşr’ın sabahı, berzah’ın baharı da o kadar muhakkak ve kat’idir.
 • Allah’i taniyan ve itaat eden, zindanda da olsa bahtiyardir… O’nu unutan, sarayda da olsa, zindandadir, bedbahttir.
 • Insanlari canlandiran emeldir; öldüren ye’stir.
 • Isledigimiz her bir günah, kafamiza giren her bir süphe, kalb ve ruhumuzda yaralar açar.
 • Her söyledigin dogru olmali, fakat her dogruyu her yerde söylemek dogru degildir.
 • Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde fani dünya da bıraktığın eserlere de kıymet verme.
 • İhsan-ı İlahiden fazla ihsan ihsan değildir. Herşeyi olduğu gibi tavsif etmek gerekir.
 • Sünnet-i seniye edeptir. Hiçbir meselesi yoktur ki altında bir nur bir edep bulunmasın.
 • Ölümü düşünmeme,kalbin paslı olmasından ileri gelir;ölüm korkusu da yakinin azlığından.
 • İmana gel ki elemden emin olasın;kadere teslim ol ki selamette kalasın.
 • Zalimler için, Yaşasın cehennem…
 • Göz öyle bir hassedir ki, Ruh bu alemi o pencereden seyreder.
 • Cennet ucuz değil, Cehennem dahi luzumsuz değil.
 • Ümitvar olunuz, su istikbal inkilabâti (gelecekteki devrimler) içersinde, en yüksek sada (ses), Islam’in sadasi olacaktir.
 • Güzel gören, güzel düsünür. Güzel düsünen, hayatindan lezzet alir.
 • Insan arzuyu fikir zanneder.
 • Deli adama “iyisin, iyisin” denilse iyilesmesi, iyi adama”fenasin, fenasin” denilse fenalasmasi nâdir degildir.
 • Göz öyle bir hassedir ki, Ruh bu alemi o pencereden seyreder.
 • Hayat sebebiyle karinca küreden büyük olur.
 • Zulmüyle âbâd olanin ahiri berbâd olur!
 • Dünya bütün şâşâsıyla ahirete nisbeten bir zindan hükmündedir.
 • Namazın manası Cenab-ı Hakkı tesbih,tazim ve şükürdür.
 • Herşey hakikaten güzeldir. Ya bizzat güzeldir veya neticeleri itibariyle güzeldir.
 • Herşeyi maddiyatta arayanların akılları gözlerindedir. Göz ise maneviyata kördür.
 • Nasıl ki ;Fatiha Ku’ran’a,insan kainata fihristedir;namaz da hasenata fihristedir.
 • Vicdan kalp penceresinden bakar. Akıl gözünü kapasa da vicdanın gözü daima açıktır.
 • Madde inceldikçe mana kuvvet kazanır;ceset disipline edildikçe ruh adeta melekleşir. İnsan işte bu farklı dünyaların berzahı hüviyesinde yaratılmıştır.
 • Sevgiyi sevip düşmanlığa düşman olmak,inançla coşan bir kalbin en mümeyyiz vasfı
  dır. Herkesten nefret ise ya gönlü şeytana kaptırmışlık veya bir cinnet eseridir. Sen insanı sev;insanlığa hayran ol..
 • Cenab-ı Hakkı bulan neyi kaybeder? Ve O’nu kaybeden neyi kazanır? Yani;O’nu bulan herşeyi bulur,O’nu bulmayan hiçbir şeyi bulamaz,bulsa da başına bela olur.

bediuzzaman_said_nursi_sozleri