Büyük İskender yakışıklı,cesur,zeki ve bilgili bir imparatordu. Kurduğu imparatorluk o öldükten sonra parçalansa da ele geçirdiği topraklarda Yunan dili ve edebiyatını yaygınlaştırmıştır. Büyük İskender kimdir? Büyük İskender’in unutulmaz sözleri nelerdir?

BÜYÜK İSKENDER KİMDİR?

Makedonya kralı II. Filip’in oğlu olan Büyük İskender M.Ö. 336-323 yılları arasında Makedonya kralı ve tarihteki en büyük komutanlardan biridir.

Pers İmparatorluğu’nu yıkarak Yunanistan’dan Hindistan’a kadar uzanan büyük bir imparatorluk kurmuş, Eski Yunan uygarlığının Doğu’ya yayılmasında etkili olmuş ve efsanevi bir kahramana dönüşmüştür.

BÜYÜK İSKENDER’İN UNUTULMAZ SÖZLERİ

Denemeyi bilene imkansız yoktur.

Zaferlerimiz ancak yenilen düşmanlarımızın zaaf ve eksiklerinden kaçınabilirsek amacına ulaşacaktır.

Nasıl gökyüzüne iki güneş sığmazsa, yeryüzüne de iki önder sığmaz.

Bana ait olan birşeyi bana vaat edemezsiniz.

İnsanların soyu ve ırkıyla ilgilenmiyorum. Benim için her erdemli yabancı bir Yunanlı’yla eşittir. Her kötü niyetli Yunanlı, bir barbardan beterdir.

Bir koyun tarafından komuta edilen aslan ordusundan korkmam ama bir aslan tarafından komuta edilen koyun ordusundan korkarım.

Yaşamamı babama borçluyum. İyi yaşamamı ise öğretmenime…

Başkalarından iktidar ve mülk bakımından üstün olacağıma bilgi bakımından üstün olmayı tercih ederim.

Korkuyu yenen ölümü alt eder.