chpnin yeni myksı yani merkezi yönetim kurulu tam olarak belli oldu Chp Merkezi Yönetim Kurulu Tam Liste aşşağıdadır CUMHURİYET HALK PARTİSİ MYK ÜYELERİ

Örgütlenme ve örgüt Yönetimlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin

İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı   Hurşit Güneş

Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı   Süheyl Batum

Partinin Tanıtımı ve Basın ve Propagandadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı   Erdoğan Toprak

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı   Volkan Canalioğlu

Meslek Kuruluşları, Sendikalar ve Diğer Sivil Toplum Kuruluşları

İşçi Memur Sendikaları, Emekliler ve Emek Bürolarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İzzet Çetin

İşveren Sendikaları Meslek Kuruluşları ve Diğer Sivil Toplum Kuruluşlarından

Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran

Dış İlişkiler ve Yurtdışı Örgütlenmelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı   Osman Korutürk

Kadın Örgütlenmesi ve Kadın Kollarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı   Gülsüm Bilgehan

Gençlik Örgütlenmesi ve Gençlik Kollarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı   Engin Altay

Ekonomik ve Mali Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı   Faik Öztrak

Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı   Aladdin Yüksel

AR-GE; Bilim Yönetim ve Kültür Platformundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı   Sencer Ayata

Parti İçi Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı   Sena Kaleli

Bilişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı   Emrehan Halıcı

İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı   Sezgin Tanrıkulu

Genel Sekreter   Bihlun Tamaylıgil