Ülkemizde resmi nikahtan sonra bir de imam nikahı yani dini nikah kıyılır. Bu dini nikah sadece dinimizin emri olduğu için yerine getirilmek zorunda olan bir durumdur. Dini nikah kıyılırken aranılan bazı şartlar vardır.

Dini Nikah Nasıl Kıyılır? Dini Nikahın Geçerli Olması İçin Şartlar Nelerdir?

Ülkemizde resmi nikahtan sonra bir de imam nikahı yani dini nikah kıyılır. Bu dini nikah sadece dinimizin emri olduğu için yerine getirilmek zorunda olan bir durumdur. Dini nikah kıyılırken aranılan bazı şartlar vardır.

Dini nikah kıyılırken kadın için mehir istenir ki boşanma durumunda belli bir zaman içinde kendisini geçindirebilsin.

DİNİ NİKAH NASIL KIYILIR?

Dini nikahı yapacak olan kişi -bu genelde imam olur- önce evlilikten,evliliğin dinimizce öneminden,aile olmanın öneminden, iki kişinin aile kurarken ve kurduktan sonra yapmaları gereken fedakarlıktan vb. konulardan küçük bir konuşma yapması gelin ve damat adayına öğütler vermesi oldukça faydalı olacaktır.

İmam nikahının gerçekleşmesi için şahitler gerekmektedir. Şahitlerin ergenliğe ermiş, aklı başında iki erkek, yada iki kadın bir erkekle yapılması gerekir.

Daha sonra gelinin adını, mesela Ali kızı Fatma diye yazar. Sonra damadın adını, mesela Osman oğlu Ahmet diye yazar. Sonra iki erkek şahidin adını, babalarının isimleriyle birlikte yazar. Sonra, uyuşulan mehr-i müecceli ve mehr-i muacceli yazar.

İstiğfar okuyarak, oradakilere tecdid-i iman ve tecdid-i nikâh yaptırır:
Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah el’azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüv elhayyelkayyûme ve etûbü ileyh, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî lâ yemlikü li-nefsihî mevten ve lâ hayâten ve lâ nüşûrâ. Yâ Rabbî! Hîn-i büluğumdan bu âna gelinceye kadar, İslam düşmanlarına ve bid’at ehline aldanarak, edindiğim yanlış, bozuk itikadlarıma ve bid’at, fısk olan söylediklerime, dinlediklerime, gördüklerime ve işlediklerime nâdim oldum, pişman oldum, bir daha böyle yanlış inanmamaya ve yapmamaya azm, cezm ve kasd eyledim. Peygamberlerin evveli Âdem aleyhisselâm ve âhiri bizim sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamdır. Bu iki Peygambere ve ikisi arasında gelmiş geçmiş Peygamberlerin cümlesine iman ettim. Hepsi haktır, sadıkdır. Bildirdikleri doğrudur. Âmentü billah ve bi-mâ câe min indillah, alâ murâdillah ve âmentü bi-Resûlillah ve bi-mâ câe min indi Resûlillah alâ murâd-i Resûlillah. Âmentü billâhi ve Melâiketihi ve kütübihi ve Rüsülihi velyevmil-âhiri ve bilkaderi hayrihi ve şerrihi minallâhi teâlâ vel-ba’sü ba’delmevti hakkun. Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve resûlüh. Allahümme innî ürîdü en üceddidel îmâne vennikâha tecdîden bi-kavli lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah.

Euzü Besmele’den sonra, bu duayı okur:
(Elhamdü lillahillezî zevvecel ervâha bil eşbâh ve ehallennikâha ve harremessifâh. Vessalâtü vesselâmü alâ resûlinâ Muhammedinillezî beyyenel-harâme vel-mubâh ve alâ Âlihi ve Eshâbi-hillezîne hüm ehlüssalâhi velfelâh.)

Euzü Besmele çekip, Nur suresinin 32. âyet-i kerimesini okuyup, (Sadakallahül’azîm) der, sonra, (Kâle Resulullah, “En-nikâhü sünnetî femen ragibe an sünnetî feleyse minnî.” Sadaka Resulullah. Bismillâhi ve alâ sünnet-i resûlillah) der.

Dini Nikahın Geçerli Olması İçin Şartlar Nelerdir?

* Nikahı kıyılacak olan erkek ve kızın nikahta hazır bulunması. Kendi yerlerine kişi de tayin edebilirler ama kendilerinin bulunması daha makbul olur.

* Kız ve erkeğin kesin diller evlenmek istediklerini beyan etmeleri.

* Nikahta şahit olması gerekmektedir. Nikahta iki erkek şahit yada iki kadın bir erkek şahidin hazır bulunması gerekmektedir.

* Kızın velisinin nikahta hazır bulunması. Yani Kızın velisinin hem gönlünün olması hem de razı olması için nikahta bulunması gerekmektedir.

Peygamber Efendimiz (asm): “Velisiz nikâh olmaz” buyurmuştur.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=2y3QeXrVa0Y[/youtube]

dini_nikah_nasil_kiyilir