Namaz Allah’ın Müslümanlara emrettiği temel ibadetlerden ve emirlerindendir. Allah bedenimizle yaptığımız ibadetlere namazı misal getiriyor. Namaz neden bu kadar önemli ki, Allah İslam’ın beş şartının içine namazı koymuş? Dinimizde Namazın Önemi Nedir?

Dinimizde Namazın Önemi Nedir?

Namaz Allah’ın Müslümanlara emrettiği temel ibadetlerden ve emirlerindendir. Allah bedenimizle yaptığımız ibadetlere namazı misal getiriyor. Namaz neden bu kadar önemli ki, Allah İslam’ın beş şartının içine namazı koymuş?

Çünkü bütün peygamberler kavimlerine, gönderildikleri toplumlara namazı emretmiştir. Namaz herkesin ortak ibadetlerindendir. Bizim peygamberimiz Hz. Muhammed de peygamber olmadan önce namaz kılıyordu. Namaz ibadeti içerisinde pekçok ibadeti barındıran komplike bir ibadettir. İnsan namazla hem Rabbini zikreder, hem ona bedeniyle tazim ve hürmette bulunur, hem de aklıyla tefekkür eder. Vaktini ayırır, O’nun önünde hürmetle eğilir. Namaz bir el açıştır, boyun büküştür, acizliğini, zayıflığını kainata ve Yaratıcıya haykırıştır. Allah’ın en çok hoşuna giden ibadetlerin başında gelir. Kuran’da en fazla emredilen ibadetlerdendir.

Namazın beş vakte bölünmesi de önemlidir. Mühim zamanların başlarına denk gelen vakitler mümin için adeta her zamanın başında Allah’ı anma zamanlarıdır. Bedenimizi yeni bir zaman dilimine hazırlarken, kalbimizi, ruhumuzu, aklımızı da Rabbimizden ayrı tutmamak, O’nun isteklerine boyun bükmek demek olan namaz ibadeti, ahirette sorgusu en evvel sorulacak ibadet aynı zamanda.

Allah bizi bütün imtihanlarından kolaylıkla geçen, namaz sorgusunu rahatlıkla veren, alınlarında secde izleriyle ahirette ışıl ışıl parlayacak olan kullarından eylesin. Namaza gereken önemi vermemiz, ezan okunur okunmaz kılmaya özen göstermemiz, huşu ve kalp dinginliğiyle namaz kılabilmemiz duasıyla. Rabbime emanetsiniz.

dinimizde_namazin_onemi_nedir