Php dizi fonksiyonlarından dizinin bir kesimini almak için kullanacağız fonksiyonun adı array slice fonksiyonu. Eğer amaç bir dizi içindeki sıra numarası arasında kalan değerleri öğrenmekse bu fonksiyon işimize yarayacaktır.


Fonksiyon Adı : array_slice();
Fonksiyon Görevi : Bir dizinin kesitini almak için array_slice() fonksiyonu kullanılır.
Fonksiyon Kullanımı : Kullanımı array_slice(dizi, başlangıç, bitiş)

[php]
<?php
$dizi1 = array("Matematik", "Fizik", "Kimya", "Türkçe", "Tarih");
$dizi2 = array_slice($dizi1,1,2);
for($i=0; $i<count($dizi1); $i++){
echo $dizi2[$i]. "<br>";
}
?>
[/php]

Çıktısı
Fizik
Kimya

Bu örnek $dizi1 deki 1 no.lu sıradaki elemandan itibaren 2 adet dizi elemanını elde edecektir. Fonksiyonumuz belirttiğimiz aralıkta bulunan değerleri $dizi2 değişkenine atar. Bu değişkenin aldığı değerleri bir for() döngüsü ile tek, tek ekrana yazdırmış oluruz.

php_ornekler