İman ve ibadet İslam dininde önem verilen iki temeldir.Herhangi bir insanın Müslüman olabilmesi için önce iman etmesi, inanması gerekir. Bu nedenle imanın şartlarının bilinmesi zorunlu ve şarttır. İmanın şartları diye de isimlendiren imanın esasları 6 tanedir. Bunlar Allah’a iman, peygamberlere, meleklere, kitaplara, ahiret gününe ve kadere, hayır ve şerrin Allah’tan geldiğine iman olarak sayabiliriz. Dört Büyük Meleğin Görevleri Nelerdir? Meleklerin Dinimizce Önemi

İmanın şartlarından bir tanesi de meleklere imandır. Melekler nurdan yaratılmışlardır. O yüzden insanlar tarafından görülmezler. Sağ ve sol tarafımızda iyi ve kötü amellerimizi, yaptıklarımızı kaydeden Kiramen Katibin melekleri vardır. Dolayısıyla insan ne kadar ıssız, kimsesiz bir yere de gitse aslında yalnız değildir. Sağ ve solundaki iki melek onu asla yalnız bırakmazlar.
Meleklerin pekçok görevi vardır. Bir tanesi de Allah’a sürekli ibadet etmektir. Kimisinin görevi kıyamete kadar rüku halinde ibadettir. Kimisi secde halinde, kimisi kıyamda yani ayakta ibadet ederler. Dört büyük melek dediğimiz Cebrail, Mikail, Azrail, İsrafil de görevleri farklı meleklerdir. Cebrail vahiy meleğidir, peygamberlere vahiyleri o getirir. Mikail doğada gerçekleşen bütün olayları düzenleyen melektir. Yağmurun, karın yağması, bitkilerin çiçek açması, ağaçların meyve vermesi vs.. Azrail ölüm meleğidir. Eceli gelen canlıların ruhunu alır. İsrafil de kıyamet günü Sur’a üfleyecek meleğin adıdır.
Bazen yalnızlıktan çokça şikayet ederiz ya. Aslında yalnızlık hiçbir yerde yok. Çünkü melekler her yerde. Meleklerin varlığıyla gönlünüz hoş olsun, yalnızlığınız meleklerle dostluğa dönüşsün inşallah. Baki muhabbetle..

dort_buyuk_melek_ve_gorevleri