Esir maddesi ne anlama geliyor?Esir maddesi var mıdır?

Esir: Bütün kâinatta bulunan ve her tarafı kaplamış olan latif madde. Elektrik, ışık ve hararetin yayılmasına vasıtalık eden madde. Görülmeyen ve varlığı birçok ilim adamınca kabul edilen latif, rakik, elâstikiyeti hâiz seyyal madde.