Borçlu olan bir kişinin en büyük korkusu hacizdir. Eve haciz gelmesiyle birlikte evdeki huzur ve düzen tamamen biter. Bazen karı-kocanın ayrılmasına kadar uzayabilir.Ev eşyasına haciz gelmeyecek mi? Hangi durumlarda ev eşyasına haciz gelmeyecek?

EV EŞYASINA HACİZ GELMEYECEK Mİ? HANGİ DURUMLARDA EVE HACİZ GELMEYECEK?

Mecliste olan tasarıya göre; artık eve haciz gelmeyecek.

Eve gelen hacizle,alınan ev eşyalarının hiçbir maliyeti olmadığı, sadece bir tehdit unsuru olduğu anlaşılmıştır.Ekonomik bir değer olarak tahsil sağlanmadığı da anlaşılmıştır.

Ev eşyalarının haczedilip muhafaza altına alınmasının borçlu ve ailesinde psikolojik travmalara sebeb olduğu,etrafa karşı yaşanan mahcubiyet yanında ailelerin dağıldığı,bu sebeble parçalanmalar yaşandığı,intiharların dahi yaşanabildiği belirtiliyor.

Bu tasarı kabul edilip kanunlaşırsa;değerli taş,kıymetli evrak,madeni süs eşyası,antika ve para dışındaki ev eşyaları; haczedilemeyecek.

İcra dairelerinde 886.50 TL’lik limitin altındaki icra takipleri doğrudan yapılamayacak.