Günde beş vakit kıldığımız namazlarımızın her rekatında okuduğumuz Fatiha Suresinin anlamını biliyor muyuz acaba?

ARAPÇA OKUNUŞU
Elhamdulillâhi Rabbilâlemin Errahmânirrahîm Mâliki yev midîn İyyake na’budu Ve iyyake nestaînu İhdina essirâta el mustekime sirâta ellezîne en amte Aleyhim ğayrilma’dubi aleyhim ve La eddâllîne

TÜRKÇE ANLAMI
Rahman Rahim Allah’ın adıyla
1-2-3 Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve Din gününün maliki olan Allah’adır.
4 Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Sen’den yardım dileriz.
5-6 Bizi dosdoğru yola ilet, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapıklarınkine değil.