Fatiha suresi çok önemli bir suredir. Kuran-ı Kerim’in ilk sırasında yer alır. Namazda da her rekatta Fatiha suresini okuruz. Fatiha Suresinin Arapça Türkçe Okunuşu ve Meali

Fatiha Suresinin Arapça Türkçe Okunuşu ve Meali

Fatiha suresi çok önemli bir suredir. Kuran-ı Kerim’in ilk sırasında yer alır. Namazda da her rekatta Fatiha suresini okuruz.

Fatiha suresi 7 ayettir.

Fatiha suresinin faziletleri çoktur.

Yatmadan önce okunur, ölülerin ruhu için okunur, her derde şifa niyetine okunur.

Fatiha suresini çok okuyanlar cehennemle arasına kapak yaparlar.

Fatiha suresini güzel sesiyle Mehmet Emin Ay hocamızdan dinleyelim.

MEHMET EMİN AY VE GÜZEL SESİYLE FATİHA SURESİ

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=cb5TmwLcEOo[/youtube]

FATİHA SURESİNİN TÜRKÇE OKUNUŞU

Elhamdü lillâhi rabbil’alemin.
Errahmânir’rahim.
Mâliki yevmiddin.
İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în,
İhdinessırâtel müstakîm.
Sırâtallezîne en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn. amin

FATİHA SURESİNİN ANLAMI

1- Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla
2. Hamd Alemlerin Rabbinedir.
3. Rahman ve Rahimdir.
4. Din gününün malikidir.
5. Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Senden yardım dileriz.
6.Bizi doğru yola ilet;
7. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, Gazaba uğrayanların ve sapmışlarınkine değil.

fatiha_suresinin_anlami