Ticari işletmesi olan her insanın reklama ihtiyacı vardır. Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle sanal alemin önemi her geçen gün arttı. Firmaların kendilerini daha iyi tanıtmaları için web sitesi yaptırmaları zorunlu hale geldi. Zaten bu durum sanayi bakanlığı tarafından da desteklendi ve türk ticaret kanuna göre web sitesi zorunluluğu geldi

Firmaların Web sitesi yaptırması zorunluluğu

1535 maddelik tasarının yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde internet sitesini oluşturmayan şirket yöneticileri, 6 aya kadar hapis ve 300 güne kadar adli para cezasına çarptırılacak.

Firmaların, yeni yasal düzenlemeler neticesinde getirilen hukuki yaptırımlara tabi olmamak amacıyla isim tescili ve web alanı (hosting) başvurusunda bulunmaları zorunlu oldu.

Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 14 Şubat 2011 tarihinde 27846 saylı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Söz konusu kanun ise 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Yeni Türk Ticaret kanununun 39.maddesine göre şirketlerin kullanacakları her türlü kâğıt ve belgede, tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi, tacir sermaye şirketi ise taahhüt edilen ve ödenen sermaye, internet sitesinin adresi ve numarası gösterilir. Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde, sırasıyla yönetim kurulu başkan ve üyelerinin; müdürlerin ve yöneticilerin adları ile soyadları gösterilir. Tüm bu bilgiler şirketin internet sitesinde de yayımlanır.

Firmaların web site yaptırma zorunluluğu bu yasalarla sağlanmış oluyor.

Firmalar için web sitesi yaptırma zorunluluğu

Firmalar için web sitesi yaptırma zorunluluğu