Meclisin almış olduğu yeni bir karar olan genel sağlık sigortası yani sağlık güvencesiz kimse olmayacak kararı hayata geçmeye çalışıyor. Genel sağlık sigortası için saatlerce kuyruğa girip başvuru yapmaya çalışılıyor. Peki bu genel sağlık sigortası kimleri ilgilendiriyor? Genel sağlık sigortası nedir, başvurular nerelere yapılıyor?

GENEL SAĞLIK SİGORTASI(GSS) NEDİR?
Genel sağlık sigortası; herhangi bir sağlık güvencesi olmayan vatandaşların ve ailesinin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için düzenlenen yeni bir sistemdir.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI(GSS) KİMLERİ İLGİLENDİRİYOR?

SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı’na bağlı olmayan ve yeşil kart uygulamasının dışında kalanlar Genel Sağlık Sigortası kapsamına girmek için 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren başvuru yaparak genel sağlık sigortasından faydalanabilecekler. Bu uygulama ile herkese sağlık hizmetleri konusunda eşitlik sağlanması hedefleniyor.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI(GSS) BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

GSS’li olmayanlar ve sigortalılığı sona erenler ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler, SGK tarafından resen tescil edilecek. Bu kişilerin gelir tespitini yaptırmak üzere 1 ay içerisinde vakıflara başvurması gerektiği, SGK tarafından tescil edilen kişilere bildirilecek. GSS tescilinin resen yapıldığı tarihten itibaren prim tahakkuk ettirilecek ve prim ödeme yükümlülüğü başlayacak. Kendisine gelir testi yapılmasını istemeyenler ile tescilin tebligatı yapıldığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde gelir testi yapılması yönünde muvafakat vermeyenler asgari ücretin iki katı prim ödeyecek. Özürlü ve yaşlı olanlar vekili aracılığıyla başvuru yapabilecek.