Gıybet çok ahlaksız bir davranıştır. Dinimizde de günahı büyüktür. Ahirette kişinin kendisi ile hesaplaşılacağı beyan edilmiştir. Gıybetle İle İlgili Ayetler ve Hadisler

Gıybetle İle İlgili Ayetler ve Hadisler

Gıybet çok kötü ve çok çirkin bir davranıştır.

Dinimizde de günahının bedelini kişi ile bizzat hesaplaşılacağı bildirilir.

Kuran-ı Kerim de gıybetle ilgili ayetler

“Ey iman edenler, zandan çok kaçının; çünkü zannın bir kısmı günahtır. Tecessüs etmeyin (birbirinizin gizli yönlerini araştırmayın). Kiminiz kiminizin gıybetini yapmasın (arkasından çekiştirmesin.) Sizden biriniz, ölü kardeşinin etini yemeyi sever mi? İşte, bundan tiksindiniz. Allah’tan korkup-sakının. Şüphesiz Allah, tevbeleri kabul edendir, çok esirgeyendir.” (Hucurat Suresi, 12)

Kullarıma, sözün en güzel olanını söylemelerini söyle. Çünkü şeytan aralarını açıp bozmaktadır. Şüphesiz şeytan insanın açıkça bir düşmanıdır. (İsra Suresi, 53)

“Ki onlar, yalan şahidlikte bulunmayanlar, boş ve yararsız sözle karşılaştıkları zaman onurlu olarak geçenlerdir.” (Furkan Suresi, 72)

Allah, zulme uğrayanların dışında, çirkin sözün açıkça söylenmesinden hoşlanmaz Allah her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla bilendir. Nisa/148

Mal toplayıp onu tekrar tekrar sayan, insanları arkadan çekiştirip, kaş göz hareketleriyle alay edenlerin (hümeze ve lümezenin) vay haline! Hümeze/ 1

Gıybetle İle İlgili Hadisler

(Miraca çıkarıldığımda, bakırdan tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalayan kimseler gördüm “Bunlar kim” dedim Cebrail aleyhisselam, “Gıybet ederek insanların etini yiyen, şahsiyetlerini zedeleyen kimselerdir” dedi) [Ebu Davud]

(Kıyamette bir kimse, sevap defterinde, yapmadığı ibadetleri görür “Bunlar seni gıybet edenlerin sevaplarıdır” denir) [Harâiti]

(Bir cemaat içinde bulunurken, bir kimse hakkında gıybet edildiğini görürsen, o kimse için yardımcı ol Ve cemaatı da ondan men etmeye çalış veya oradan kalk git) [İEbiddünya]

(Din kardeşinin yüzüne söylemekten hoşlanmayacağın şey gıybettir) [İbni Asakir]

(Bir kimsenin yanında din kardeşi gıybet edilir de, yardıma muktedirken ona yardım etmezse, Allahü teâlâ o kimseyi dünya ve ahirette rezil eder) [İbni Ebiddünya]