Atamaları yapılan öğretmenler için tatlı telaş başladı. Bugün atandığını öğrenen öğretmenler yarın itibaren göreve başlayacaklar. Göreve Başlayacak Öğretmenler İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Göreve Başlayacak Öğretmenler İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Atamayı bekleyen öğretmenler için bugün kader günüydü.
Atanan öğretmenler yarın göreve başlayacaklar.
Göreve yeni başlayan öğretmenler için bazı gerekli evraklar vardır.

GÖREVE YENİ BAŞLAYACAK öĞRETMENLER İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
* Başvuru esnasında istenilen belgeler
* Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 adet)
* Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir)
* Elektronik Başvuru Formu’nun onaylı örneği
* Millî sporcular, yukarıdaki belgelerin yanında elektronik ortamda beyan ettikleri, 12/05/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 12/05/2011 tarihi ve sonrasında düzenlenen/denklik işlemleri yapılan millî sporcu belgesi/belgeleri veya kurumca onaylı örneği
* Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi istenecektir.