Güneş sistemi çok büyük ve harika yaratılmış bir sistemdir. Güneş sisteminde yıldızlar ve diğer gök cisimleri bulunur. Güneş Sistemindeki Gezegenlerin Genel Özellikleri Nelerdir?

Güneş Sistemindeki Gezegenlerin Genel Özellikleri Nelerdir?

Güneş sistemi çok büyük ve harika yaratılmış bir sistemdir. Güneş sisteminde yıldızlar ve diğer gök cisimleri bulunur.

GÜNEŞ SİSTEMİNDEKİ GEZEGENLER

* Merkür (Utarit)

* Venüs (Zühre)

* Dünya (Yer)

* Mars (Merih)

* Jüpiter (Müşteri)

* Satürn (Zühal)

* Uranüs

* Neptün

* Plüton

GÜNEŞ SİSTEMİNDEKİ GEZEGENLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

* Bütün gezegenler hem kendi, hem de Güneş etrafında batıdan doğuya doğru dönerler.

* Bütün gezegenlerin yörünge düzlemleri, Güneş’in ekvator düzlemi içinde yer alır.

* Gezegenler hem Güneş etrafında hem de kendi ekseni etrafında dönerler.

* En küçük gezegen Plüton, en büyük gezegen ise Jüpiter’dir.

* Güneş’e en yakın gezegen Merkür, bilinen en uzak gezegen ise Plüton’dur.

* Bütün gezegenlerin eksenleri ile yörünge düzlemleri arasında eğiklik vardır.

* Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün gibi gezegenlerin yoğunlukları küçük gezegenlere göre daha azdır. Bunun nedeni büyük gezegenlerin bileşimlerinin daha hafif maddelerden oluşmasıdır.

* Bütün gezegenler elips şeklinde bir yörüngede hareket ederler. Hızları ve yörünge uzunlukları farklıdır. Yörüngeleri birbirleri ile kesişir.

gunes_sistemindeki_gezegenlerin_genel_ozellikleri_nelerdir