İnsanlar olarak çok aciz varlıklarız.O kadar çok isteğimiz ve arzumuz varki bunlar saymakla bitmez.Allah (cc) dua etmeyi çok önemsediğinden ayetlerinde ‘isteyin vereyim’ buyurmuştur.Hacet namazı ve duası nasıl yapılır? Hacet duası nedir?

Allâhumme ileyke eş’kû dâ’fe kuvvetiy ve kîllete hiletiy ve hevâniy alennâs; Yâ Erhamerrahimiyn, ente Rabbül müstad’âfiyn; ente erhamu biy min entekileniy ilâ aduvvin bağiydin yetecehhemuniy, ev ilâ sadıykın karîbin mellektehu emrî. İn lem tekûn gadbane aleyye, felâ ubâliy, gayre enne âfiyeteke ev seûliy. Euzü binûri vechikellezi eşrekat lehu zulûmatu ve salâha aleyhi emriddünya vel âhıreti en yenzile bi gadabüke ev yehılle aleyye sehatük; ve lekel utba hatta terda ve lâ havle velâ kuvvete illâ bike.

Anlamı

“Allâhım, kuvvetimin yetersiz kaldığını, çaresiz olduğumu, halk nazarında hor hakîr hale düştüğümü görüyorsun. Ya erhamer rahimiyn, zayıf görülüp ezilenlerin Rabbi sensin. Kötü huylu ve kötü tavırlı yabancı düşmanın eline beni terketmiyecek, hatta himayemi ellerine verdiğin akrabadan bir dosta bile beni bırakmayacak kadar Rahimsin.

Allah’ım, bana karşı gazablı değilsen; çektiğim eziyet ve belâlara hiç aldırış etmem. Ancak şu da var ki, koruma sahan bunları da çektirmeyecek kadar geniştir. Allâh’ım, gazabına maruz kalmaktan, yahud rızasızlığından, senin bütün zulmeti parıl parıl aydınlatan, dünya ve âhıret hallerinin yegâne selâmete çıkartıcısı olan NUR’u Vechine sığınırım. Allâh’ım rızan olasıya senden affını diliyorum. Havl ve kuvvet ancak seninledir.”

12 rekatlik bir namaz vardir,gece veya gunduz bunu kim her rekatinda bir fatiha ve bir de sure okursa her 2 rekatta bir tesehhude oturup selam verirse ve son 2 rekatta selam vermeden once tesehhude otururken, yediser defa fatiha ile ayetel kursiyi okur sonrada 10 kez

La ilahe ilallahu vahdehu la serikelehu lehul mulku velehul-hamdu ve huve ala kulli seyin kadir.
Ellahumme inni Eseluke bi makadil-izzi min arsike ve munteharrahmeti min kitabike ve bismikel-a’zami ve ceddikel-a’la ve kelimatikettammeti en takdiya haceti …….

okursa ve hacetini dilerse ve basini kaldirip saga sola selam verirse,Allah onun hacetini verir ve Sonra Peygamberimiz soyle buyurudular;
bunu art dusunceli beyinsizlere ogretmeyin,cunku bu mustecab olan bir duadir onlarda yaparsa dualari kabul olur..

12 rekatlık namaz

Önce niyetimizi edip tekbir alıyoruz ve namaza duruyoruz (niyet ettim niyet eyledim ALLAH rizasi icin 12 rekatlik hacet namazimi kılmaya, Allah-u ekber diye)

1.rekat= sübhaneke, euzubesmele, fatiha ve bir namaz suresi

2.rekat= besmele, fatiha ve bir namaz suresi okunur..

yere oturduğumuzda ettayatü+salli barik+Rabbena selam veriyorsunuz tekrar
ayaga kalkiyorsunuz..

bu islemi 6 defa tekrar ediyorsunuz
son 2 rekat bitiminde yerden kalkmadan ettayatu+ salli + barik + rabbena +7 fatiha +7 ayetel kürsü
Okuyup 10 kez

La ilahe ilallahu vahdehu la serikelehu lehul mulku velehul-hamdu ve huve ala kulli seyin kadir.
Ellahumme inni Eseluke bi makadil-izzi min arsike ve munteharrahmeti min kitabike ve bismikel-a’zami ve ceddikel-a’la ve kelimatikettammeti en takdiya haceti …….hacetinizi soyluyorsunuz ve selam verip tesbih cekmeye basliyorsunuz

Sonra selam verip tesbihlerimizi çekeriz 33+süballah+33elhamdürüllah+33 allahu ekber
diyip bitiriyoruz