Peygamberimiz Hz Muhammed (sav) 571 yılında Arabistan’ın Mekke şehrinde doğdu. Annesinin adı Amine, babasının adı Abdullah’tır. Doğmadan önce babasını kaybetti. Hz Muhammed’in Kısaca Hayatı

Hz Muhammed’in Kısaca Hayatı

Peygamberimiz Hz Muhammed (sav) 571 yılında Arabistan’ın Mekke şehrinde doğdu. Annesinin adı Amine, babasının adı Abdullah’tır. Doğmadan önce babasını kaybetti.
Doğduktan sonra dedesi gördüğü bir rüya üzerine O’na göklerde ve yerde övülmüş manasında Muhammed ismini verdi. O zamanlar küçük çocuklar daha serin yerlere sütanneye verilirdi. Peygamberimiz de bir sütanneye verildi. 4 yaşına kadar sütannenin yanında kaldı.

6 yaşında annesini kaybetti. O’nu dedesi himayesine aldı. 8 yaşında da dedesini kaybetti. Amcası Ebu Talip O’na sahip çıktı. Amcasının yanında büyüyen Peygamberimiz onun koyunlarını otlattı ve onunla ticaret yolculuğu yaptı. 25 yaşındayken Hz. Hatice ile evlendi. 35 yaşından 40 yaşına kadar her Ramazan ayında Hira mağarasına giden Peygamberimize 40 yaşında peygamberlik verildi. O’nu ilk kabul edenler Hz. Hatice, Hz. Ali, Hz. Ebubekir, Hz. Zeyd’dir. İlk yıllarında müşriklerden çok fazla baskı ve eziyet gördü. Gizliden başlayan İslamı yayma faaliyetleri giderek hız kazandı ve Mekke’de hatırı sayılır bir sayıya ulaştı. Peygamberimize Mekke’den Medine’ye hicret etmesi emri geldi. Bu arada da Medinelilerle Akabe Görüşmeleri gerçekleşmişti. Medine’de yeni bir İslam devleti inşa edildi. Mekkeli müşriklerle Bedir, Uhud, Hendek, Huneyn ve Tebük gibi pekçok savaş yapıldı. En son Mekke fethedildi. Mekke dönemi 12 yıl, Medine dönemi 10 yıl sürdü. Mekke fethedildikten sonra Peygamberimiz hac farizasını yerine getirdi ve tüm müslümanlara hitaben meşhur Veda Hutbesi’ni okudu. 632 yılında Medine’de Mescid-i Nebi’de vefat etti. Çocukları Zeynep, Ümmügülsüm, Rukiye, Fatıma, Kasım, Abdullah, İbrahim’dir. Hz. Fatıma hariç hepsi Peygamberimizden önce vefat etmiştir. Hayatında pekçok mucize gösteren Peygamberimizin en büyük mucizesi Kur’an-ı Kerim’dir. Allah Peygamberimizin şefaatinden bizi mahrum etmesin.

hz_muhammedin_kisaca_hayati