İf ile seçim yapmak işlerimizi daha kolaylaştıran bir yöntem olacaktır. if ile sorgulamalarımızda bir radio butonunun yada checkbox un seçili olup olmadığını anlayabiliriz. Aynı şekilde kullanıcının seçiminin hangi yönde olduğunu ona göstermek içinde bunu kullanacağız

[php]
<?php
$c = isset($_POST[‘cinsiyet’]) ? $_POST[‘cinsiyet’]: null;
$dil = isset($_POST[‘dil’]) ? $_POST[‘dil’]: null;
?>

<form action="" method="POST">
<h4>Cinsiyet></h4>
<input type="radio" <?php if($c=="Erkek") echo ‘checked’; ?> name="cinsiyet" value="Erkek"> Erkek
<input type="radio" <?php if($c=="Kadın") echo ‘checked’; ?> name="cinsiyet" value="Kadın"> Kadın
<h4>Bildiğiniz Yabancı Diller</h4>
<?php
if($dil[0] == ‘Almanca’){
echo ‘<input type="checkbox" checked value="Almanca" name="dil[0]"> Almanca’;
}else{
echo ‘<input type="checkbox" value="Almanca" name="dil[0]"> Almanca’;
}

if($dil[1] == ‘İngilizce’){
echo ‘<input type="checkbox" checked value="İngilizce" name="dil[1]" >İngilizce’;
}else{
echo ‘<input type="checkbox" value="İngilizce" name="dil[1]" >İngilizce’;
}

if($dil[2] == ‘Fransızca’){
echo ‘<input type="checkbox" checked value="Fransızca" name="dil[2]"> Fransızca’;
}else{
echo ‘<input type="checkbox" value="Fransızca" name="dil[2]"> Fransızca’;
}
?>
<input type="submit" value="Gönder">
</form>
[/php]

php