Artan boşanmaların getirdiği bir sorun da çocuğun kimin soyadını alacağı.Bu durum babanın soyadını alarak sona ererdi.Siirt’te görülen bir davada babanın soyadını kullanmak yerine annenin soyadını istemesiyle durum değişti. Boşanma durumunda babanın soyadı kullanılmayacak mı?

Anayasa Mahkemesi, Soyadı Kanunu’nun, boşanma hallerinde çocuğun babasının soyadını alacağına ilişkin hükmünü iptal etti.
Siirt Asliye Hukuk Mahkemesi, baktığı bir davada, 2525 sayılı Soyadı Kanunu’nun 4. maddesinin ikinci fıkrasının, anayasaya aykırı olduğu kanısına vararak, iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Yüksek Mahkeme, söz konusu düzenlemeyi iptal etti.

İptal edilen düzenleme, ‘evliliğin feshi veya boşanma hallerinde çocuk, anasına tevdi edilmiş olsa bile babasının seçtiği veya seçeceği adı alır’ hükmünü içeriyor.