Yeni bir eğitim öğretim dönemine daha girmiş bulunuyoruz. Her öğrencinin bilmesi gereken istiklal marşımız ve istiklal marşının anlamı kıta kıta tüm öğrencilerimiz için açıkladık. istiklal marşının bizler için öneminini kısa özet olarak şöyle anlatabiliriz. Kıta kıta gidelim

İstiklal Marşı Anlamı ve Kısa Özeti Kıtalara Göre

istiklal marşının kıta kıta açıklaması

istiklal marşının kıta kıta açıklaması


1- İstiklal Marşı Birinci Kıt’a

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak

İstiklal Marşı 1. Kıt’anın Anlamı
Mehemt Akif İstiklal marşında türk milletinin ana karakteristik özelliklerini ortaya koyduğu sürece o şanlı bayrağın tarih boyunca esaret altına girmediği gibi her zaman tek bir ocak kalana kadar göklerde süzüleceğini söylüyor.

2- İstiklal Marşı İkinci Kıt’a

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal;
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl

İstiklal Marşı 2. Kıt’anın Anlamı

M Âkif bu mısraları yazarken devletin kötü durumunu ve mücadelesinden dolayı bayrağımızın çehresini çatmamasını ve bu günlerin geçeceğini verilen binlerce şehidimizin kanlarının helal olması için her zaman göklerde her zaman ki haşmetiyle dalgalanmasını , istiklalin bu milletin hakkı olduğunu bayrağımızı kişileştirerek anlatıyor.

 

3- İstiklal Marşı Üçüncü Kıt’a

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim: Bendimi çiğner, aşarım;
Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım

İstiklal Marşı 3. Kıt’anın Anlamı

Şairin, bu mısrada her türk insanının damarlarında hissettiği duyguları yüksek cesaret ve meydan okumasını anlatıyor. Türk milleti her zaman özgür bir toplum olarak yaşamış ve bunun için cok bedeller ödemiştir.

4- İstiklal Marşı Dördüncü Kıt’a

Garb’ın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar;
Benim îman dolu göğsüm gibi serhaddim var
Ulusun, korkma! nasıl böyle bir imanı boğar;
“Medeniyyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar?

İstiklal Marşı 4. Kıt’anın Anlamı
Batının onca medeniyetine ve teknolojisine rağmen milletimizin devletine olan bağlılığı ve özğürlüğe olan imanı nedeniyle kendini her zaman koruyacağını ve istiklale kasdedecek düşmanla r karşısında her zaman ayakta kalacağını söylüyor.

5- İstiklal Marşı Beşinci Kıt’a

Arkadaş! yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın

İstiklal Marşı 5. Kıt’anın Anlamı

Burda türk ulusuna bir sesleniş var. O zamanın koşulları göz önüne alınarak düşündüğümüzde ülkemizi istila eden güçlere karşı bir an olsun umutsuzluğa düşmememizi ve bunun sonucunda bir gün mutlu güzel günlerin geleceğine inanmaktadır.

6- İstiklal Marşı Altıncı Kıt’a

Şair, bu kıt’ada vatan denen toprağın kutsallığını hatırlatır ve şöyle seslenir:

Bastığın yerleri, “toprak!” diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı
Sen şehîd oğlusun, incitme, yazıktır, atanı;
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı

İstiklal Marşı 6. Kıt’anın Anlamı

Bizim tarihimizden gelen ve bizim var olmamızı sağlayan şehitlerimize layık olmamızı ve bu vatan toprağının değerini bilmemizi öğütlüyor. Nerden geldiğimizi ve ne için savaştığımızı hiiç bi zaman unutmamalıyırz.
7- İstiklal Marşı Yedinci Kıt’a

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?
Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hüdâ
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ

İstiklal Marşı 7. Kıt’anın Anlamı
Yaşadığımız vatanımızın ne kadar güzel olduğu ve toprağımızın her karışının kutsaloldugunu anlatılmaktadır. Her ne olursa olsun iman dolu gönüllerde vatanından ayrılmama tutkusu vaardır.

8- İstiklal Marşı Sekizinci Kıt’a

Rûhumun senden İlahi şudur ancak emeli:
Değmesin ma’bedimin göğsüne nâ-mahrem eli;
Bu ezanlar ki şehâdetleri dînin temeli
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli

 

İstiklal Marşı 8. Kıt’anın Anlamı
Bu mısrada Allah a bir dua vardır .Yurdumuza yabancı ellerin değmemesini ve inancımız olan islam dinimizin bu topraklar üzerinde ebediyen var olmasını istiyor.Türk halkının her seyi olan ezan seslerinin bu topraklardan hiç eksik olmaması nı diliyor.

9- İstiklal Marşı Dokuzuncu Kıt’a

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım;
Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır rûh-i mücerred gibi yerden na’şım!
O zaman yükselerek Arş’a değer, belki, başım

İstiklal Marşı 9. Kıt’anın Anlamı

Yarabbi! Vatanım ve senin dinin uğrunda canlarını veren biz şehidlerin son dileklerini kabul buyur

Bu dileğim vatanımın hür, Milletimin mü’min kalmasıdır Bu dileğimi kabul edersen, işte o zaman eğer başıma dikilmiş bir mezar taşım varsa o bile sevinçten secdeye kapanır Sevinç gözyaşlarım, savaşırken, döğüşürken aldığım yaralardan boşanır Ve yine o zaman benim ruhum yerden yükselerek şehidler mak—– gönül huzuruyla gidebilecektir

10- İstiklal Marşı Onuncu Kıt’a

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl

İstiklal Marşı 10. Kıt’anın Anlamı

Son beşlik huzur içinde, mutluluk içinde, saadet içinde ve fakat akla gelen bir kötü ihtimal de hesaba katılarak tamamlanıyor Artık istiklâl hak edilmiştir Onun için şair şöyle seslenir

 

İstiklal Marşının önemi

İstiklal Marşının önemi