Kadir suresi Kuran-ı Kerim’de geçen ve ismi ile de kandil gecesi olan mübarek bir suredir. Kadir suresinin anlamında Kadir gecesinin ne kadar önemli olduğundan bahsedilmektedir. Kadir Suresinin Arapça-Türkçe Okunuşu ve Meali

Kadir Suresinin Arapça-Türkçe Okunuşu ve Meali

Kadir suresi Kuran-ı Kerim’de geçen ve ismi ile de kandil gecesi olan mübarek bir suredir. Kadir suresinin anlamında Kadir gecesinin ne kadar önemli olduğundan bahsedilmektedir.

Kadir Suresinin Arapça Yazılışı

kadir_suresi

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr
2- Ve ma edrake ma leyletülkadr
3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr
4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr
5- Selamün hiye hatta matle’ılfecr

Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- Biz o (Kur’ân)nu Kadir gecesinde indirdik.
2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.
5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

kadir_suresi1