Her yıl atamalar yapılır ve bazen insanlar bu kadar memur alınıyor acaba devlette çalışan memur sayısı kaç diye merak eder. İşte bu merakı giderecek cevap. Kamu kurumlarında çalışan memur sayısı sözleşmeli ve kadrolu olarak kaç memur çalışıyor. Yeni memur alımları ne kadar olacak. İşte türkiyenin memur tablosu en çok hangi kurumda memur var görelim

TÜİK ”Kamu Sektörü İstihdamına İlişkin Veriler/2012 1. Dönem” verilerinden yapılan hesaplamaya göre, kamuda çalışan toplam memur sayısı şöyle: …

Kamuda Kaç Memur Var 2012

Kamuda istihdam edilenlerin sayısı, Mart sonu itibarıyla 12 bin 523 kişi artarak, 3 milyon 111 bin 660’a ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ”Kamu Sektörü İstihdamına İlişkin Veriler/2012 1. Dönem” verilerinden yapılan hesaplamaya göre, 31 Mart 2012 tarihi itibarıyla kamuda 2 milyon 435 bin 169’u kadrolu personel, 170 bin 686’sı sözleşmeli personel, 351 bin 448’i sürekli işçi, 19 bin 673’ü geçici işçi, 21 bin 946’sı geçici personel ve 112 bin 738’i diğer personel olmak üzere toplam 3 milyon 111 bin 660 kişi çalışıyor. Bu rakamlar dolu kadro ve pozisyonları gösteriyor.

2011 yılı 4. dönemine göre (31 Aralık 2011) kamuda çalışan personel sayısı, 12 bin 523 kişi artarken, aynı yılın 3. dönemine göre 6 bin 794 kişi azaldı. Personel sayısı 2011 yılı 3. döneminde 3 milyon 118 bin 454, 4. döneminde ise 3 milyon 99 bin 137 kişi idi.

KİT’lerde 143 bin 879 kişi çalışıyor

-Verilere göre, Mart sonu itibarıyla genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde 2 milyon 547 kadrolu personel, 56 bin 970 sözleşmeli personel, 42 bin 987 sürekli işçi, 633 geçici işçi, 20 bin 710 geçici personel ve 100 bin de diğer personel olmak üzere 2 milyon 221 bin 847 kişi çalışıyor.

Aynı dönem itibarıyla, YÖK, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinde 193 bin 597 kişi, özel bütçeli idarelerde 99 bin 205 kişi, düzenleyici ve denetleyici kurumlarda 5 bin 211 kişi, sosyal güvenlik kurumlarında 29 bin 945 kişi, döner sermayeler ve kefalet sandıklarında 61 bin 122 kişi, 190 sayılı KHK kapsamında yer alan diğer kamu idarelerinde de 6 bin 844 kişi istihdam ediliyor.

Verilere göre, 233 sayılı KHK kapsamındaki KİT’lerde (bağlı ortaklıklar dahil) 143 bin 879 kişi, özelleştirme programında yer alan kuruluşlarda 22 bin 833 kişi çalışıyor. Kamu bankalarında (Ziraat Bankası, Halkbank, Eximbank ve Kalkınma Bankası) 40 bin 298 kişi, özel kanunu bulunan kuruluşlarda (TRT ve TÜRKSAT AŞ) 7 bin 625 kadro dolu bulunuyor.

İl özel idarelerinde 35 bin 62, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 221 bin 439 kişi, belediye iktisadi teşekküllerinde 22 bin 753 kişi çalışıyor.

2012 yılı Mart sonu itibarıyla kamu sektörü istihdamına ilişkin veriler şöyle:

İstihdam şekli Personel sayısı
—————— —————
Kadrolu personel 2.435.169
Sözleşmeli personel 170.686
Sürekli işçi 351.448
Geçici işçi 19.673
Geçici personel 21.946
Diğer 112.738

TOPLAM: 3.111.660

Hangi Kamu Kurumunda Kaç Memur Var

En fazla memurun çalıştığı kurum şöyle:
Devlet Personel Başkanlığı’nın (DPB) verilerinden derlenen bilgilere göre, genel olarak bakıldığında, kamu kurum ve kuruluşlarında devlet memuru, sözleşmeli personel, sürekli ve geçici işçi, öğretim üyesi, hakim ve savcı ile askeri personel dahil toplam 2 milyon 832 bin 115 kişi çalışıyor.
Mart 2012 itibarıyla, DPB’nın görev alanına giren kamuda kurumlarında toplam 1 milyon 856 bin 942 devlet memuru, 50 bin sözleşmeli personel, 89 bin 752 sürekli işçi, 7 bin 194 geçici işçi, 17 bin 496 geçici personel istihdam ediliyor.
Kamu iktisadi teşebbüslerinde ise 5 bin 993 memur, 76 bin 844 sözleşmeli personel, 65 bin 127 sürekli işçi, bin 873 kapsam dışı personel çalışıyor.
Türkiye’de 410 üst düzey kadın devlet memuru var
Devlet memurlarının yaklaşık 62′sini erkek, yüzde 38′ini ise kadın çalışanlar oluşturuyor.
Üst düzey devlet memurlarına bakıldığında ise toplam üst düzey 3 bin 503 devlet memuru bulunuyor. Üst düzey devlet memurlarının 3 bin 503′ünü erkekler, 410′unu ise kadınlar oluşturuyor.
En fazla memur, eğitim ve öğretimde
Bu arada, Türkiye’de en fazla devlet memuru, eğitim-öğretim hizmetlerinde istihdam ediliyor. Eğitim-öğretim hizmetlerinde devlet memurlarının yüzde 39,3′ü istihdam edilirken, bunu yüzde 20,1 ile genel idare hizmetleri, yüzde 13,4 ile sağlık hizmetleri, yüzde 12,4 ile emniyet hizmetleri izliyor.
Yardımcı hizmetlerde çalışanlar memurların yüzde 5,65′ini, teknik hizmetlerde çalışanlar yüzde 4,5′ini, din hizmetlerinde çalışanlar yüzde 4,2′sini, avukatlık hizmetlerinde çalışanlar yüzde 0,12′sini, mülki idare amirliği hizmetlerinde çalışanlar yüzde 0,10′unu oluşturuyor.
Bu yıl, 34 bin memur alınabilecek

Öte yandan, 2012 yılı Bütçe Kanunu’na göre, 2011 yılında emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılan memur sayısının yüzde 50′sini geçmeyecek şekilde açıktan veya diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından nakil suretiyle atama yapılabilecek. İhtiyacın bu şekilde karşılanamaması halinde, yükseköğretim kurumları için 5 bin adet, diğer kurumlar için ise 29 bin adet atama izni verildi.okubil
Devlet Personel Başkanlığı verilerine göre, en çok atama izni verilen kurum, 4 bin 800 ile Diyanet İşleri Başkanlığı olurken, bu kurumu bin 206 atama izni ile Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve 900 atama izni ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı izledi.
Maliye Bakanlığı 675, Orman Genel Müdürlüğü 550, İçişleri Bakanlığı 525, Dışişleri Bakanlığı da 500 memur alabilecek.
Bu arada, Milli Eğitim Bakanlığı’na daha önce 12 bin 230 adet kadro açılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı’na ayrıca 200 adet daha atama izni verildi.

2012 Kamudaki Memurların Detayları

-YÜZDE 1’İ BİLE KARİYER MEMURU DEĞİL-

Memurların 13 bin 175’ini kariyer memurları meydana getiriyor. Bu şekilde, kariyer memurlarının toplam memurlar içindeki oranı yüzde 1’i bile bulmuyor.

Her 100 devlet memurunun 14’ü merkezde, 86’sı ise taşrada görev yapıyor. Aynı şekilde memurların yüzde 66’sını erkek, yüzde 34’ünü de kadın memurlar oluşturuyor.

Eşi çalışmayan 700 bin devlet memuru aile yardımı alıyor. Devlet, 2 milyon 400 bin çocuk için de memurlara çocuk yardımı ödüyor.

Bu yılın ikinci yarısı itibariyle memurlara 89,17 lira aile yardımı veriliyor. Çocuk yardımı da 1 çocuk için 14,86 lira olarak belirleniyor.

-EN FAZLA MEMUR 5. DERECEDE-

Bu arada 2009 yılı itibariyle en fazla memur kadrosu 5’inci derecede bulunuyor. Bu derecedeki kadro sayısı 550 bin 316 olarak belirlenirken, bunu 385 bin 158 kadro ile 1’inci derece, 213 bin 866 kadro ile 4’üncü derece, 157 bin 275 kadro ile de 9’uncu derece izliyor.

Böylece memuriyetin ilk 3 derecesindeki kadro sayısı 868 bin 772’ye ulaşırken, 15’inci derecede 2 bin 76, 14’üncü derecede de 265 kadro yer alıyor. 13’üncü derecedeki kadro sayısı ise 11 bin 213 olarak tespit ediliyor.

Buna göre, devlet memurlarının yüzde 24’ü 5’inci, yüzde 16’sı 1’inci, yüzde 15’i ise 3’üncü dereceden maaş alıyor.

En düşük dereceden maaş alanlar ise toplam memur sayısı içerisinde yüzde 0,6’lık bölümü meydana getiriyor.

Hizmet yılları itibariyle de 1 yıl hizmeti olan memur sayısı 100 bin dolayında bulunuyor. 10 yıl hizmeti olanların sayısı 60 bin, 15 yıl hizmeti olanların sayısı 55 bin, 20 yıl hizmeti olanların sayısı 49 bin, 25 yıl ve üstü hizmeti olanların sayısı da 175 bin civarında seyrediyor.

-MAAŞ SKALASINDA 3,7 KATLIK FARK-

Devlet memurları, günümüzde aile ve 2 çocuk yardımı dahil asgari bin 298 lira maaş alıyor. Genel müdürün eline ayda 4 bin 416 lira, müsteşarların eline ise 4 bin 834 lira geçiyor.

Maaş skalasında en düşük ve en yüksek devlet memuru arasında 3,7 katlık bir maaş farkı bulunuyor. Daha önce 6 kata ulaşan maaş farkı, son dönemlerde düşük maaşlı memura yüksek, yüksek maaşlı memura düşük zam politikaları sonucu 4 katın altına indi.

-DEVLETİN 6,223 SÖZLEŞMELİ SANATÇISI VAR-

Öte yandan maaş zamları memurlara endeksli olan sözleşmeli personel sayısı da 2009 yılı itibariyle 201 bin 579 olarak belirleniyor.

Bunların 156 bin 763’ü 657-4/B kapsamında, 15 bin 160’ı kadro karşılığı istihdam ediliyor. Sözleşmelilerin 6 bin 223’ünü sanatçılar, 22 bin 829’unu diğer sözleşmeliler, 604’ünü de yabancı uyruklular oluşturuyor.