Şimdi gelelim showtv dizisine bakın Fransızlar yıllar sonra nasılda kendilerini açığa çıkartıyolar normalde ingilizler ülkemiz üzerinde oyun oynar ama bu sefer fransızların işine gelen bir dizi olmuş bu işte Kanuni Sultan Süleymanın Fransaya Mektubu

SadeLeştirirsek ;
ELçimden ALdığım Habere Göre, ÜLkende Dans Adı ALtında Fuhuş Benzeri Bir Şey YapıLıyormuş.Eğer Mektubum Yanına Varız Varmaz Bu RezaLete Son Vermezsen Orduyu HümayunumLa ( OsmanLı Ordusu ) GeLip Seni Kahretmeye Mecbur OLurum…

Padişahımız Kanuni SuLtan Süleymanın Bu Mektubu Fransanın 100 sene Boyunca Danstan Mahrum KaLmasına Neden OLmuştur

Devlet-i Aliye-i Osmaniye’nin “Cihan” Padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ın dönemin Fransa Kralı 1.Fransuva’ya yazdığı iki mektup vardır ki şuan bile okunduğunda insana “nereden nereye gelmişiz!” dedirtecek, ecdadımızın büyüklüğünü ve şanını iliklerimize kadar hissettirecek cinstendir.
1.Mektup
Kanuni Sultan Süleyman döneminde, Avrupa’da büyük bir mücadele yaşanmakta idi. Habsburg İmparatorluğu akrabalık bağları ile Avrupa’nın önemli bir kısmında hakimiyet kurmuştu. İtalya, İspanya, Avusturya, Almanya ve Macaristan gibi ülkeler dolaylı veya direkt olarak Habsburg İmparatorluğu’na bağlı idi. Habsburg İmparatorluğu’nun önünde duran tek güç Fransa ve İngiltere idi. Osmanlı’ların Avrupa’daki bu mücadelelere karışmaları siyasi dengelerin yeniden kurulmasını sağladı. Kutsal Roma-Germen İmparatoru Şarlken, Fransa Kralı Fransuva’yı 24 Şubat 1925’te Kuzey İtalya’da Pavia Savaşında yenip, esir aldı. Fransız’lar, şarlken karşısında aciz kalınca, o dönemde Hristiyanlığın en büyük düşmanı olarak kabul edilen Osmanlı’lardan yardım istediler.
Ve Kanuni’den Gelen ferman…
“Ben ki Sultanlar Sultanı, Hakanlar Hakanı, Hükümdarlara taç veren, Allah’ın yeryüzündeki gölgesi, Akdeniz’in ve Karadeniz’in ve Rumeli’nin ve Anadolu’nun ve Azerbaycan’ın ve Şam’ın ve Halep’in ve Mısır’ın ve Mekke ve Medine’nin ve Kudüs’ün ve bütün Arap diyarının ve Yemen’in ve nice memleketlerin Sultanı ve Padişahı Sultan Beyazıd Han oğlu Sultan Selim Han oğlu Sultan Süleyman’ım. Sen ki Fransa viyaletinin Kralı Fransuva’sın.
Hükümdarların sığındığı kapıma elçiniz ile mektup gönderip, ülkenizi düşman istila edip, şu anda hapiste olduğunuzu bildirip, kurtuluşunuz konusunda bizden yardım talep ediyorsunuz. Söylediğiniz herşey dünyayı idare eden tahtımızın ayaklarına arz olunmuştur. Herşeyden haberdar oldum. Yenilmek ve hapsolunmak hayret edilecek birşey değildir. Gönlünüzü hoş tutup üzülmeyesiniz. Böyle bir durumda atalarımız düşmanları mağlup etmek ve ülkeler fethetmek için seferden geri kalmamışlardır. Bizde atalarımızın yolundayız ve daima memleketler ve alınmaz kaleler fetheylemekteyiz. Gece gündüz daima atımız eyerlenmiş ve kılıcımız belimizde kuşatılmıştır. Yüce Allah hayırlara bağışlasın. Allah’ın istediği ne ise olur. Bundan başka haberleri gönderdiğiniz adamınızdan öğrenesiniz. Böyle biliniz.”
2.Mektup
Bu mektupta, Fransa’da “Dans” eğlencesinin başlaması, yapılması üzerine Kanuni tarafından yine Fransa Kralı 1.Fransuva’ya yazılmış bir mektuptur.
Aynen şunları der Kanuni…
“EY Fransa Kralı FRANSUVA!
Sefirim Kebirimden aldığım mazhara göre malumatım oldu ki, memleketinde dans namında Ala Mele İnnas Fuhşiyyat ve Lubiyat yapıyormuşsun… İş bu Name-i Humayunumun eline vusulünden itibaren bu mel’anet rezalete son vermediğin takdirde, Ordu-yu Humayunumla gelip seni kahretmeye muktedir olurum.
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN.
Günümüz Türkçesi ile, (elçimden aldığım habere göre bildiğim oldu ki, sizin ülkenizde adı dans olan, kadın ve erkek arasında münasebetsizce oynanan bir oyun ortaya çıkmış. Bu mektup eline geçtiği anda ya bu rezil oyunu hemen yasaklarsınız ya da ben gelir ülkenizi başınıza yıkarım.)
Ve Kanuni’nin bu mektubundan sonra Fransa’da 100 yıl dans edilmediği söylenir…