2011 Sözleşmeli er ve erbaş alımları için açıklamalar yapıldı. Sözleşmeli er ve erbaşlar için gereken şartlar şunlar

1.Sözleşmeli Er ve Er Başlığa Kimler başvurabilir?

( Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği Madde 7)

a. En az ilköğretim mezunu veya yurtdışındaki dengi okul mezunu olmak
b. Müracaat tarihinde 26 yaşından gün almamış olmak,
c. Muvazzaflık hizmeti sırasında veya terhisinden itibaren üç (3) yıl içinde başvuruda bulunmak.

2.Sözleşmeli Er başvuru koşulları nelerdir?

( Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği Madde 7)

Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde yer alan giriş koşullarını taşımalıdır.

NOT: Yanlış beyanda bulunanlar ile yukarıda sahip olması gereken niteliklerde menfi (olumsuz) durumu tespit edilenlerin (Bütün aşamalarda başarılı olup askeri eğitime katılsalar dahi) işlemleri durdurulmakta ve iptal edilmektedir.

3. Sözleşmeli Er ve Er Başlığa Yaş ile ilgili şartlar nelerdir?

( Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği Madde 7)

Müracaat tarihinde 26 yaşından gün almamış olmaktır.

4. Sözleşmeli Er ve Er Başlık Başvurular ne zaman ve nasıl yapılmaktadır?

( Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği Madde 8)

Başvurular temin faaliyeti zamanında www.kkk.tsk.tr/ internet adresinde duyurulacaktır. Terhis olduktan sonra sözleşmeli er olmak isteyenler; duyurularda yer alan müracaat tarihlerinde www.kkk.tsk.tr/ internet adresinden çevrimiçi (online) başvuru yapacaklardır.

5. Silahaltındaki adayların birlik komutanlıkları tarafından yapılan işlemler nelerdir?

( Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği Madde 8-9)

Askerlik hizmeti sırasında başvuruda bulunacak adaylar duyurularda yer alan müracaat tarihlerinde www.kkk.tsk.tr/ internet adresinden çevrimiçi (online) başvuru yapacaklardır. Birlik komutanlıkları ve kurum amirliklerince, örneği başvuru kılavuzunda ve ilgili mevzuatta bulunan nitelik belgesi belirtilen esaslara göre doldurulur ve müracaat için istenen diğer tüm belgeler ile birlikte temin için görevlendirilen komutanlıklara gönderilir.

6. Sözleşmeli Er ve Er Başlığa Başvurusu kabul edilen adayların duyurusu nasıl yapılmaktadır?

Başvurusu kabul edilen adaylara uygulanacak ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet testi ve mülakata gireceği sınav merkezi başvuru ilanında belirtilen tarihte www.kkk.tsk.tr internet adresinden tebliğ niteliğinde yayımlanmaktadır. Adaylara posta ile tebligat yapılmamaktadır. Silâhaltında bulunan adaylar için sınav ve mülakat emri yayımlanır. Emir birlik komutanlıklarınca adaylara tebliğ edilir.

MÜLAKAT

1. Mülakat nasıl yapılmaktadır?

Mülakat, adaya göre değişen, yeterli bir zaman içerisinde bir oturum ile adayın geçmişi, kişiliği, psikolojik yapısı, kendini ifade edebilme yeteneği ve askerlik mesleğine ön yeterliliğin tespiti gibi konuların değerlendirildiği planlı bir görüşmedir. Mülakat, personel temininde adayda bulunması gereken ve testlerle ortaya çıkarılması mümkün olmayan niteliklere, adayın sahip olma durumunu tespit etmek maksadıyla, mülakat kurulu ile aday arasında yüz yüze, sözlü iletişim şeklinde, soru ve cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilir.

2. Test ve mülakat sonuçları nasıl bildirilmektedir?

Sınav sonuçları internette yayımlanacaktır.

3. Değerlendirme nasıl yapılmaktadır?

Sınavların değerlendirilmesinde; fiziki kabiliyet yeterlilik testi 100 puan üzerinden değerlendirilerek fiziki kabiliyet yeterlilik testinden aldığı notun %50’si ve mülakat 100 puan üzerinden değerlendirilerek mülakat notunun %50’si alınarak, toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılmaktadır. Sıralama işleminde adaylar arasında notların eşit olması durumunda ilk olarak fiziki kabiliyet test notu yüksek olanlara öncelik verilmekte, eğer yine eşitlik söz konusuysa mülakat notu yüksek olanlara öncelik verilmektedir.

GÖREV

1. Sözleşmeli erbaş ve erlerin hizmet şartları nasıldır?

(6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu Madde 4)

Sözleşmeli er adayları, ön sözleşme yapılarak askerî eğitime alınır. Askerî eğitimi başarı ile tamamlayanlarla, dört yıldan fazla olmamak kaydıyla en az üç yıllık sözleşme yapılır. Müteakip sözleşmeler, bir yıldan az üç yıldan fazla olmamak şartıyla azamî yirmidokuz yaşın bitirildiği yılın aralık ayı sonuna kadar uzatılabilir.

Sözleşmeli erbaş ve erler istihdam edildikleri kadro görevleri ile 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda erbaş ve erler için belirtilen görevleri yaparlar. Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde sözleşmeli erbaş ve erler hakkında, erbaş ve erlere ilişkin hükümler uygulanır.

2. Sözleşmeli erbaş ve erler hangi birliklere tertip edilecektir?

Sözleşmeli erbaş ve erlerin öncelikle Hudut ve Komando birliklerine tertip edilmesi planlanmaktadır.