Kentsel dönüşüm projesi bazı şehirleri yeniden yapılandırmaya hazırlanıyor. Kentsel Dönüşüm Projesinde Yıkılacak Olan İller

Kentsel Dönüşüm Nedir?
Kentsel gelişmenin toplumsal ekonomik ve mekansal olarak yeniden ele alındığı ve kentteki sorunlu alanların sağlıklı ve yaşanabilir hale getirilmesi için yıkıp yeniden yapmacanlandırma sağlıklaştırma veya yeniden yapılandırma için proje üretilmesi ve uygulama yapılmasıdır.

Kentsel Dönüşüm Projesinde Yıkılacak Olan İller

Kentsel dönüşüm projesinde yıkılacak olan iller belirlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul, İzmir, Bursa, Sakarya ve Kocaeli belediyelerine yetki devri yaptı.
Bu illerde dönüşüm ofisleri kurulacak.