Genellikle genç erkeklerde nadiren de olsa genç bayanlarda görülen kıl dönmesi, vücudun kuyruk sokumu bölgesinde nemli derinin kılların batmasına müsaid olmasından dolayı kaynaklanır.

KIL DÖNMESİNİ KOLAYLAŞTIRAN FAKTÖRLER
-Vücut kıllarının ve günlük dökülen kıl miktarının fazla olması
-Derinin uzun süre nemli kalmasından dolayı kılların batmasının kolaylaşması
-Kalçalar arasındaki yarıkta çatlak yada nedbe dokusunun olması
-Uzun süre oturarak çalışmaya bağlı olarak burada biriken kılların devamlı olarak bu bölgede yaralanmaya neden olması
-Uzun süre bu bölgenin yeterince tenizlenmemesi

TEDAVİSİ
Tekrarlayan infeksiyon atakları akıntıya neden olan olgularda genellikle ameliyat önerilmektedir.
Bazı kliniklerde ameliyat dışı konservatif (tutucu) yöntemler uygulanmaktadır.

Bilgi:kolonrektum